GroenLinks ziet oplossing voor langstudeerboete

Nieuws | de redactie
9 december 2010 | Jesse Klaver (GL) komt met drie concrete alternatieven om de korting op ‘langstudeerders’ en €3000 meer collegegeld weg te poetsen. Hij ziet perspectief voor andere dekking, als Rutte en OCW open willen staan voor andere visies. “Zijlstra gedraagt zich als een boekhouder. Als VVD-Kamerlid zette hij zich altijd in voor meer kwaliteit, maar deze maatregel draait de kwaliteit juist de nek om.”

De kritiek op de voorgestelde ingreep zwelt met de dag aan. Studenten hebben de actieplannenafgestoft. Roelof de Wijkerslooth, als oud-topambtenaar voor HO enSF-beleid van OCW een kenner pur sang, betwist de juridischegeldigheid van de langstudeerboete. Zelfs oud-minister Wim Deetman – “de stoomwals” – vindt de opeenvolgende kortingen opde studiefinanciering en de ingrepen van het kabinet-Rutte tegortig. En dan is er echt wat aan de hand….. Eerder berichtteScienceGuide dat ook gedoogpartij PVV koudwatervrees krijgt en bezweert de SF te willenhandhaven.

Overvaltactiek van OCW

Jesse Klaver (GL) hekelt tegen deze achtergrond de maatregel vanOCW, waarbij het collegegeld wordt verhoogd met € 3000 voorstudenten met een te grote uitloop in hun studie. Datzelfde bedragwordt als efficiencykorting voor deze ‘langstudeerders’ inmindering gebracht op hogeschool en universiteit. Klaver: “Zijlstraovervalt studenten én de instellingen zelf met deze maatregel. Hetzure is: hij verdient daar geld mee. Hij gaat er in zijnberekeningen gewoon vanuit dat studenten hun studiegedrag en -temponiet meer kunnen aanpassen.” Deze ‘overvaltactiek’ zou het kabinetal in 2012 € 180 miljoen opleveren van de studenten en €190 miljoenvan de instellingen.

Klaver ziet echter perspectief. “Nu de PVV zich langzaamterugtrekt, moet staatssecretaris Zijlstra de ruimte pakken om ditop een andere manier te regelen. Als VVD-Kamerlid zette hij zichaltijd in voor meer kwaliteit. Dit draait de kwaliteit juist de nekom. Hij gedraagt hij zich als een boekhouder.”

Twee alternatieven en een straaljager

Jesse Klaver raadt Rutte, Van Bijsterveldt en Zijlstra aan hunaandacht financieel te verplaatsen. Ten eerste naar dedoorwerkbonus. Deze fiscale heffingskorting om 62-plussers testimuleren te blijven werken, is volgens Klaver ongericht, nieteffectief en komt grotendeels terecht bij hogere inkomens. Eenruime Kamermeerderheid had het afschaffen hiervan in hetverkiezingsprogramma staan, waaronder ook de VVD.

“Rutte en De Jager hebben die bonus al versoberd door hem metéén jaar op te schuiven. Dat levert €100 miljoen op. Volledigeafschaffing levert nog eens €200 miljoen structureel op. Met eendergelijke alternatieve opbrengst hoeven we het collegegeld voorstudenten niet te verhogen,” aldus Klaver.

Een tweede dekkingsvoorstel richt zich op de maatschappelijkestage in het voortgezet onderwijs. Afschaffing hiervan levert €100miljoen op. Klaver wijst dat scholieren zelf hebben aangegeven hiervan af te willen. “Dit geld overhevelen van scholier naar studentmaakt beide blij. Win win!”

Dat bij GL ook de JSF voorbijvliegt in de zoektocht naaralternatieve dekkingen kan niet verwonderen. Voor tweeënhalvestraaljager worden studenten en instellingen een jaar niet gekortvoor studenten die te lang over hun studie doen. Eén JSF minderlevert 110 miljoen op, maar met de jaarlijkse onderhoudskosten gaatdit grosso modo €150 miljoen opleveren, rekent Klaver voor. Nogtien vliegtuigen en de langstudeermaatregel kan een kabinetsperiodeuitgesteld worden, zo is zijn gedachte.

Kennis vindt hij bovendien een heel wat veiliger investering inde toekomst dan dat vliegtuig, aldus Klaver. “Laat het kabinet nietaankomen met dat het met zo’n bezuiniging op hoger onderwijs nueenmaal niet anders kan. Ik draag hierdiverse concrete alternatieven voor. Het schrappen van dedoorwerkbonus, het schrappen van de maatschappelijke stage, de JSF.Allemaal keuzes die we nu kunnen maken.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK