Google steunt Wiskunde Olympiade

Nieuws | de redactie
21 januari 2011 | Google doneert 1 miljoen euro aan de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO). Komende zomer zal Amsterdam het toneel zijn van de Olympiade. Van 16 tot 24 juli zullen wiskundig talentvolle scholieren uit circa 100 landen zich stuk bijten op uiteenlopende vraagstukken.

Het wereldkampioenschap Wiskunde kan met de gift van Google dekomende jaren bekostigd worden en de deelnemers in hetorganiserende land ontvangen. Peter Barron van Google was blij opdeze manier iets voor de wiskunde te kunnen betekenen. “Googleholds mathematics in high esteem. Everything behind the simpleGoogle-bar is about algorithms and formulas.”

De directeur externe relaties is blij dat Google op deze maniersteun kan bieden aan het werk van de IMO en zo het belang vanwiskunde van de samenleving onder de aandacht kan worden gebracht.Om er zorg voor te dragen dat de gift van Google verstandig wordtbesteed, is de IMO daarom een ‘foundation’ gestart die hetgeld zal beheren.

Wiskunde als ‘global language’

Onder leiding van Robbert Dijkgraaf, die voorzitter is vanIMO 2011, zullen er in de aanloop van de Olympiade deze zomer,verschillende activiteiten plaatsvinden. Op 2 en 3 april zal er inhet kader van het Museumweekend in het Amsterdamse NEMO eenwiskundeprogramma plaatsvinden en op 11 juni wordt de Nederlandseafvaardiging voor 2011 bekendgemaakt.

Dijkgraaf ziet de IMO dan ook als een goede kans om het belangvan wiskunde onder de aandacht te brengen. “It is hard to overstatethe importance of mathematics. It’s a global language and truly anelement of life.”  De Olympiade kan met behulp van de donatievan Google deze rol vervullen. Bovendien zal de fondsenwerving nadeze gift ook een stuk makkelijker gaan.

Geoff Smith lid van de Raad van Advies van de IMO toonde zichdan ook zeer verheugd met de organisatie van het evenement en degulle gift van Google. “In dit moeilijke economische klimaat zaldeze uitzonderlijke donatie van Google de IMO helpen om deOlympiade de komende vijf jaar volledig tot bloei te laten komen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK