Wit Rusland smeekt om hulp

Nieuws | de redactie
3 januari 2011 | Staatssecretaris Mark Rutte van HO zorgde in 2006 voor het Libertas-noodfonds om de onderdrukte studenten in Belarus te helpen redden. Vluchtelingen voor de dictatuur konden zo ook bij ons onderdak vinden en studeren. In de nieuwe repressiegolf blijkt dit opnieuw brandend actueel. Helpt OCW onder Minister President Rutte opnieuw?

De Wit-Russische oppositie slaat alarm nu weerveel studenten -wegens deelname aan de campagne voortegenkandidaten van potentaat Loekasjenko en de protesten tegen devervalste verkiezingen- hun studie in Wit-Rusland moetenstaken. Velen van hen zijn opgepakt, moeten onderduiken ofvluchten, omdat die tegenkandidaten gevangen zijn gezet dor hetregime en deze studenten als supporters dan meteen medeverdacht zijn van pogingen tot staatsgreep en anderestaatsgevaarlijke activiteiten. 

Zeker 200 studenten in cachot

OCW zou deze maand beslissen of en hoeveel Wit-Russischestudenten in het studiejaar 2010/2011 op het Libertas-fondseen beroep kunnen doen. Mission to Minsk, de organisatievanuit de studentenbeweging die zich inzet voor de onderdruktecollega’s in Belarus, bepleit dat het minimaal met de helftwordt uitgebreid. Aangezien de studenten destijds metOCW-bewindsman Rutte het initiatief namen tot deze aanpak van deonderdrukking door Loekasjenko vertrouwen zij eens te meer op denieuwe premier en zijn partijgenoot die nu als staatssecretarisvoor HO-beleid optreedt.

Zeker tweehonderd van de ruim zeshonderd mensen die na deverkiezingsavond en de demonstraties die nacht vastzitten inMinsk zijn studenten. Wanneer ze al vrij komen, is zeker voorhen een studie in eigen land niet meermogelijk. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zakenbesprak Belarus in Londen met zijn ambtgenoot William Hague.Rosenthal gaf aan dat de EU gezamenlijk moet opkomen voor debelangen van degenen die zijn opgepakt. “In dat licht rekenen weerop dat de minister Rosenthal samen met zijn partijgenoot enstaatssecretaris Zijlstra het door ons en premier Rutte ingesteldeNoodfonds uitbreidt, als dat nodig is”, aldus Oliver van Loo vanMission to Minsk.

Ook de universiteiten zouden actiever moeten worden, zegt Van Loo.Zo vragen zij van de betrokken studenten een zeer hoog collegegelden dat vermindert meteen de omvang van de groep vluchtelingen dieons land zou kunnen herbergen. “Het is pijnlijkte constateren, dat ondanks de steun van de instellingen in2006 voor dit fonds, zij intussen een beetje ‘een slaatjeslaan’ uit deze groep murw geslagen studenten. Het effect is dat definanciële druk per student op het fonds sterk toeneemt en hetaantal studenten dat er uiteindelijk gebruik van kanmaken aanzienlijk minder wordt. Sommige universiteitenintroduceren hiermee een nieuwe definitie vanhun internationale, maatschappelijkeverantwoordelijkheid…..”

Vragen in de ‘mensenrechtenwaakhond’ vanEuropa

Hoe ernstig de situatie in Belarus -de laatste dictatuurin Europa- is kunt u in het ScienceGuide-dossier over dit land zien.ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt isook CDA-vertegenwoordiger in de assemblee van de Raad vanEuropa, ‘de mensenrechtenwaakhond’ van ons continent, en hij heeftinmiddels vragen gesteld om de minsterraad van de deelnemendelanden -waaronder de hele EU én Rusland- te dwingen een visum-banop te leggen aan heel de top van Belarus.

Questions of Mr. Omtzigt (EPP/CD, Netherlands) to the Councilof Ministers of the Council of Europe

The presidential elections in Belarus on December 19th 2010were unfair and many irregularities took place according to theOSCE-observer mission: the incumbent president had 90% of air-timeon national television, the central election commission lacksimpartiality and there is a lack of safeguards to ensure theintegrity of early voting and the vote count.

Since gaining independence in 1994 no free and fair electionswere held in Belarus and the current regime has shown that it doesnot intend to ever hold them. The day after the elections severalcandidates were imprisoned, journalists were harassed andimprisoned as well as human rights activists.

Omtzigt asks the council of ministers:

  1. Does het CM agree that the imprisoned candidates are politicalprisoners or does it trust the impartiality of the Belarus judicialsystem?
  2. Will the CM discuss and implement a visum ban on Belarusofficials as long as presidential candidates are in prison?
  3. Will the CM release an official statement with its view anddisapproval of the current political situation in Belarus?
  4. Will the Council of Europe now formally make ties with theopposition as legitimate representatives of the Belaruspeople?
  5. Can the CM answer these questions before the opening of thefirst part session of the parliamentary assembly of 2011?

 
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK