Ontevreden over raketbrandstof?

Nieuws | de redactie
21 februari 2011 | Investeringskapitaal is vaak een van de grootste valkuilen. Tijdens David Gernaats tocht door ondernemend Amerika met de Kauffman Foundation wordt daar dan ook veel over gepraat.

 

 

 

Venture capital is een belangrijke investeringsbron voor hetstarten van bedrijven. Het fungeert als raketbrandstof vooropkomende bedrijven. Facebook en Google zijn twee uit het oogspringende voorbeelden.

Hopen op rendement

Venture capital bedrijven zijn als het ware high-risk,high-profit investeringsfondsen. Rijke individuen,pensioenfondsen of investeringsfondsen storten een gedeelte van hunportfolio in een venture fonds. Vanuit zo’n fonds van soms welmeer dan 100 miljoen dollar, wordt voor een periode van 10 jaargeïnvesteerd in startende en opkomende bedrijven. En ze hopen dandat deze succesvol worden, zodat er met een acquisitie ofbeursgang rendementen van 30-40% per jaar zouden kunnen wordenbehaald.

Tijdens de internet-bubble rezen de hoeveelhedeninvesteringsgelden tot in de hemel, met alle desastreuze gevolgenvan dien. In de jaren daarna hebben de venture capital bedrijvenhun investeerders beloofd dat ze de verliezen weer goed zoudenmaken door nieuwe investeringen te doen. Met een gemiddeldeinvesteringsperiode van 5-7 jaar, zouden de investeringen gedaan in2001 tot 2003 resultaten moeten zien omstreeks het jaar 2008. Hetjaar van de krediet crisis en een wereldwijde recessie.

Het gevolg is dat venture capital bedrijven het moeilijk hebbenen investeerders ontevreden zijn. In de hoop dat de economieaantrekt en de investeringen op een later tijdstip rendementzullen zien, houden ze krampachtig vast aan hun reeds gedaneinvesteringen en wachten met nieuwe investeringen. Hetinvesteringsklimaat voor bedrijven is dus erg ongunstig.

Investeringsgat

Venture capital is gelukkig niet de enige investeringsbron voorbedrijven. Veel ondernemers denken ten onrechte dat venture capitalde uitgewezen mogelijkheid is om hun bedrijf te laten financieren.Als ondernemer op zoek naar investeringen moet je inschatten inwelke ontwikkelingsfase het bedrijf zit en daar een passendeinvesteringsbron bij zoeken. Zo zijn venture capital bedrijvengeheel niet geïnteresseerd in startende bedrijven met weinig omzeten weinig tot geen personeel. Dus hoe komen startende enkleine bedrijven aan investeringskapitaal?

Voor startende ondernemers die een investering nodig hebben van€10.000 tot €150.000 euro er tot voor kort eeninvesteringsgat. Voorheen waren de enige beschikbareinvesteringbronnen voor startende ondernemers de eigenfamilie, vrienden of kennissen. Banken zijn, zeker in deze tijd,conservatief, risicomijdend en niet geïnteresseerd in kleineinvesteringen. Dus voor veel ondernemers zijn er grotemoeilijkheden om aan investeringskapitaal te komen.

Een door het internet mogelijk gemaakte,nieuwe investeringsbron, crowdfunding geheten, kanuitkomst bieden. Crowdfunding is het vergaren van kapitaal doormiddel van een grote groep kleine investeerders. Verschillendeplatforms op het internet bieden bedrijven de mogelijkheid zich tepresenteren en tegen een vergoeding (rente, winst of aandelen)investeringkapitaal te vergaren.  Voorbeelden zijn www.kickstarter.com, www.kiva.org ofmijn eigen platform www.crowdaboutnow.com dat op de Nederlandsemarkt pioneert.

Zelfs de winnaars van de prestigieuze innovatie wedstrijd inKansas City, The Pipeline Innovators of the year, melddendat ze geen investeringskapitaal konden vinden. Dus ook in het landmet het beste investeringsklimaat ter wereld zie ik ondernemersworstelen met het vinden van investeringskapitaal. Het is eenprobleem dat overal ter wereld gevoeld wordt en crowdfunding iswellicht een methode die het probleem kan helpen oplossen. Alhoewelin de kinderschoenen, is crowdfunding een ontwikkeling om zeker inde gaten te houden!

David Gernaat, oprichter van CrowdAboutNow, is masterstudentaan de Universiteit Utrecht. Hij schrijft op ScienceGuide overzijn ervaringen tijdens zijn Kauffman Global Scholarship in deUSA.Lees hier zijn vorige verhaal


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK