Onderwijs verlost van BTW?

Nieuws | de redactie
2 maart 2011 | Moeten conservatoria, universiteiten en hogescholen 19% BTW betalen als zij mensen 'uit de praktijk' aantrekken? ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt dringt bij het kabinet aan op helderheid "omdat anders het beroepsonderwijs totaal ontmoedigd wordt ervaren mensen aan te trekken en te behouden. Er moet helderheid zijn dat voor dit soort contracten geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden."

Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft CDA-KamerlidOmtzigt met zijn collega Jack Biskop staatssecretaris Weekers omopheldering gevraagd. Zij willen dat conform Europese richtlijnende vrijstelling voor een eventuele BTW-verplichting ruim wordtvastgesteld ten gunste van de inzet voor het hoger enberoepsonderwijs.

Omtzigt zegt tegen ScienceGuide hierover: “Op onderwijshef je geen BTW. Als je op vakmensen, die een paar uur per weeklessen geven, wel 19% BTW in rekening brengt, dan jaag je dat soortmensen de klas uit. Dat moet dus stoppen. Er moet helderheid zijndat voor dit soort contracten geen BTW in rekening gebracht hoeftte worden.”

Schriftelijke vragen van Omtzigt en Biskop (Beiden CDA)aan de staatssecretaris van Financiën

  1. Bent u bekend met het feit dat per 1 juli 2010 debtw-vrijstelling voor het beroepsonderwijs – middels een wijzigingvan artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 – isgewijzigd? 
     
  2. De CDA-fractie heeft vernomen dat deze wijziging er toe heeftgeleid dat er onduidelijkheid is ontstaan over deomzetbelastingverplichtingen van gastdocenten die worden ingehuurddoor een erkende – van BTW vrijgestelde – onderwijsinstelling.Heeft u eveneens van deze onduidelijkheid kennisgenomen? Bent ubereid duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer en onderwelke voorwaarden dergelijke gastdocenten belastingplichtig zijnvoor de BTW? 
     
  3. Deelt u de mening dat deze vrijstelling zo ruim mogelijkvastgesteld dient te worden, als mogelijk binnen de Europeseregelgeving, omdat anders het beroepsonderwijs totaal ontmoedigdwordt om ervaren mensen en mensen die actief hun vak uitoefenen,als docent aan te trekken en te behouden?

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK