Koffers gepakt voor Harvard

Nieuws | de redactie
8 april 2011 | Vandaag is heel de kennistop van Nederland op Harvard. "Bij elkaar een kleurrijk gezelschap van zo'n 150 mensen," schrijft Frans Nauta in een voorbeschouwing van zijn discussies en de interactie aldaar. "Er zit ook een tas scepsis in mijn bagage. Het gras aan de andere kant van de oceaan lijkt altijd groener, maar hebben we misschien last van een Calimero-syndroom?"

‘Ik vlieg met vlucht KLM 6031 van Amsterdam naar Boston.Voor een tweedaagse conferentie, ’the Boston Seminar: Reaching outto Dutch Academics in the Northeast of the USA’. Het is eeninitiatief van de Nederlandse consul in New York. Doel is om intwee dagen de banden aan te halen tussen academici en huninstellingen in Amerika en in Nederland.

De genodigdenlijst is een ongebruikelijk internationale mix vanstudenten, professoren, bestuurders van universiteiten, bestuurdersvanuit de koepels en Tweede Kamerleden. Zelfs staatssecretarisZijlstra is van de partij. En dus ook een lector van de HogeschoolArnhem Nijmegen. Bij elkaar een kleurrijk gezelschap van zo’n 150mensen.

Hubs dankzij beperkte spelregels

Terwijl ik mijn koffer inpak, overpeins ik welke intellectuelebagage ik hier meeneem. Ik ben sinds mijn eerste bezoek aan SiliconValley in de jaren negentig gefascineerd door de manier waaromAmerikaanse universiteiten er in slagen om ‘hubs’ voor innovatie tezijn. Veel daarvan is te danken aan een beperkte set van spelregelsdie het aantrekkelijk maken voor academici om hun kennis toe tepassen.

Zoals onderzoekers die meedelen in de inkomsten van patenten.Een fulltime aanstelling komt maar zelden voor, waardoor facultyeen sterke neiging heeft om ondernemend te zijn met hun kennis. Eengoed ontwikkelde markt voor risico kapitaal. Ik ben benieuwd hoedie aanpak zich aan de oostkust ontwikkeld, welke nieuwe modellener zijn voor kennisvalorisatie. En wat is dat toch een gruwelijkwoord……

Calimero onderweg

Er zit ook een tas scepsis in mijn bagage. Het gras aan deandere kant van de oceaan lijkt altijd groener, maar hebben wemisschien last van een Calimero-syndroom? Als webijvoorbeeld de Erasmus, Delft en Leiden zoudensamenvoegen tot één organisatie met drie vestigingen…… Dan zoudie samenwerking in de rankings opeens de nummer vijf van de wereldzijn. De High Tech Campus in Eindhoven is niet te versmaden. Zijnwe stiekem niet beter dan we denken?

Ook zit mijn eigen boek over het Innovatieplatform in m’nintellectuele koffer. Ik heb zelden in mijn leven zo hard gewerkten zo weinig bereikt als in de periode als secretaris daarvan.Maar het was wel zo ongeveer een promotieonderzoek in begrijpenwaar het Nederlandse innovatiesysteem niet of maar matig werkt. Dusaltijd als ik in een ander land ben zoek ik ‘de zeven verschillen’in de rol van de overheid. Gewoon omdat ik het niet kan laten.

Wat vindt Obama van EL&I

Hoe zou bijvoorbeeld het topgebiedenbeleid van EL&Iontvangen worden op Harvard? Welke problemen die wij proberente adresseren, spelen er ook aan de andere kant van de plas? Watzijn de specifieke problemen van en binnen de Amerikaansecontext en hoe adresseert de Obama-regering die?

En als laatste: Waarom zijn er eigenlijk geen vruchtbarestrategische allianties tussen de Amerikaanse top-universiteiten enNederlandse kennisinstellingen? Of is die van de UU met deUniversity of California de enige? Dat is toch vreemd? Ongetwijfeldteveel vragen voor twee dagen. Maar er komt vast een vervolg op ditmooie initiatief. Ik zie een Amsterdam seminar aan dehorizon.’

Frans Nauta (Twitter @fnauta) is lector aan de HAN encolumnist van ScienceGuide


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK