Power, the ultimate aphrodisiac

Nieuws | de redactie
29 april 2011 | Op een dag van royal-romantiek niet het meest kies onderzoeksitem, maar niettemin.... Mannen met macht lijken vaker overspel te plegen dan eenvoudige onderdanen. Maar onderzoek in Tilburg door Joris Lammers en collega’s toont aan dat vrouwen met macht dat net zo goed doen.

Joris Lammers, Monique Pollmann en Diederik Stapel van TilburgUniversity en hun Groningse collega’s Janka Stoker en JenniferJordan vroegen aan de lezers van Intermediair om een vragenlijst inte vullen. In totaal vulden 1500 machtige en minder machtigeprofessionals de lijst in.

Mensen met een machtige positie bleken vaker vreemd te gaan enook vaker van plan te zijn vreemd te gaan dan mensen met een mindermachtige positie. Dit komt vooral doordat mensen met macht zichzelfverzekerder voelen, aldus Lammers.

Niet alleen stappen zij daardoor eerder op een aantrekkelijkepartner af, maar ook gedragen zij zich assertiever, waardoor zeaantrekkelijker worden gevonden. Zoals Kissinger in eengeruchtmakend interview al een bekende: “Power is the ultimateaphrodisiac….”

Interessant was dat dit effect zowel voor machtige mannen alsvoor machtige vrouwen gevonden werd. Lammers en collega’s stellendat vroeger mannen veel vaker vreemdgingen dan vrouwen. Dit kwamdeels doordat vrouwen economisch afhankelijk waren van hun partneren het zich dus niet konden veroorloven hun relatie op het spel tezetten.

Naarmate de maatschappij moderniseerde en vrouwen steeds mindereconomisch afhankelijk werden van hun partner, zijn zij meer enmeer in staat geworden te doen wat ze willen-ook wat betreft seksen relaties. Dan zullen we dus ook overspel zien bij vrouwelijkepolitici, industriëlen en andere machtige vrouwen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK