Stuurgroep voor Rotterdam Open Data

Nieuws | de redactie
30 mei 2011 | De Hogeschool Rotterdam is één van de trekkers van het project ‘Rotterdam Open Data’ om gegevensbestanden van de lokale overheid toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de gemeente, bedrijfsleven en hoger onderwijs gaat deze missie nu leiden.

In de stuurgroep van Rotterdam Open Data hebben verschillendekopstukken uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven zitting. Zoneemt Valerie Frissen, lid van het Topteam Creatieve Industrie plaats in het teamen vertegenwoordigen de CEO van Almende, Hans Abbink en de CTO vanIBM Benelux, John Post het bedrijfsleven. Vanuit de HogeschoolRotterdam maakt CvB-lid Gerard van Drielen deel uit van destuurgroep.

Ambitie gedeeld door ELI

Het in 2010 gestarte Rotterdam Open Data is synoniem aan het toegankelijk eninzichtelijk maken van informatie van, over en voor de stadRotterdam. In samenwerking met de creatieve industrie en degemeente worden studenten van de hogeschool ingezet om mee tedenken over hoe deze ambitie het best waar kan worden gemaakt. Hetopenbaar maken van data is een ambitie die gedeeld wordt door deDigitale Agenda van ELI-minister Maxime Verhagen.

“Dit project en de resultaten tonen aan dat Rotterdam óók in hetHBO-onderwijs onderdak biedt aan ontzettend veel ondernemendtalent. Wat het onderwijs, de creatieve industrie en de overheid indit programma hebben neergezet, is iets waar we als Rotterdam trotsop kunnen zijn”, laat Korrie Louwes , wethouder Arbeidsmarkt, HogerOnderwijs, Innovatie en Participatie, weten. Louwes maakt namens degemeente deel uit van de stuurgroep.

Goudmijn voor ‘nieuwe economie’

De overheid, en dus ook de gemeente Rotterdam, beschikt overveel informatie die ook interessant is voor burgers enondernemingen. Of het nu gaat om thema’s als gezondheid, onderwijsen leefomgeving tot mobiliteit en infrastructuur. Deze informatiewordt vaak opgeslagen in niet of moeilijk toegankelijke systemenwaardoor deze niet beschikbaar is voor hergebruik.

Volgens Leon Gommans, manager Externe Betrekkingen vanHogeschool Rotterdam, laat de gemeente hiermee veel kansenliggen.  “De technologie maakt het steeds beter mogelijk omdata te verzamelen, delen, verbinden en opnieuw te gebruiken. Dezeinformatie is een goudmijn voor de ‘nieuwe economie’.”

Open Data Ervaringen Conferentie

In het kader van Open Data staat op woensdag 7 juli de eersteeditie van de Open Data Ervaringen Conferentie (ODEC) op hetprogramma. Ervaringen van nationale en internationale sprekers metOpen Data staan centraal. Ook kunnen bezoekers ’s middags deelnemenaan workshops over thema’s als business, technologie, open overheiden informatie en maatschappij.

Ter afsluiting presenteren tweehonderd studenten van hetInstituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van deHogeschool Rotterdam de resultaten van een bijzonder project. Zijwerkten een half jaar voor zeven Rotterdamse gemeentelijkediensten, ondersteund door zeven bedrijven uit de creatieveindustrie. Tastbare resultaten zijn onder meer de Rotterdam OpenData Store (RODS), een database die open data bruikbaar ontsluit,en verschillende mobiele applicaties die leven en bewegen in destad makkelijker maken, zoals de applicatie Bridgie, eenwegwerkzaamheden-ontwijk-app.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK