Sirius verbreedt excellentie

Nieuws | de redactie
8 juni 2011 | Excellentie is geen nisje voor bollebozen. Heel het hoger onderwijs heeft de taak een ambitieus en uitdagend studieklimaat te bieden. “Het Sirius-project heeft ons daar goed op laten oefenen,” grapte UU-voorzitter Yvonne van Rooy aan het slot van de conferentie hierover.

De mentaliteit die het Sirius-project moest gaan bevorderenbegint overal in de universiteiten en hogescholen door te breken.Die conclusie verraste het meest bij de verworvenheden die deconferentie in Utrecht presenteren kon. Er is duidelijk een goedbegin gemaakt. KNAW-president Robert Dijkgraaf wees er op, dat ookin het heelal voorbij de nabije, helder stralende ster Sirius deechte diepte van het universum begint.

Sterker scoren op de arbeidsmarkt

Eerste analyses van de impact van het excellentieproject in hetWO werden gepresenteerd en geven boeiende inzichten. Zo blijkt datalumni van de UU met een honoursprogramma duidelijk sterker scorenin de arbeidsmarkt op wezenlijke punten voor de kenniseconomie. Metname bij de aspecten bevlogenheid, afwisseling, zelfstandigheid enkansen op doorleren hebben zij in het werkveld posities verworvendie hen meer mogelijkheden bieden op doorgroei en bijdrage aaninnovatie.

In het onderzoek is ook zichtbaar geworden datexcellentiekenmerken van studenten veel breder bezien moeten wordendan de voorheen vaak beperkte kijk op hoge cijfers. De analysesonder studenten aan de UU bieden hier interessante voorbeelden van.Het inzicht van studenten in hun eigen capaciteiten blijkt eenbelangrijke factor voor hun inzet en ‘durf’ om mee te doen inexcellentietrajecten.

Verschil tussen bèta en gamma

Het blijkt dat bètastudenten zichzelf bijvoorbeeld laaginschatten op het excellentiecriterium creativiteit, terwijlgammastudenten hetzelfde doen bij het criterium motivatie. Uit zulkonderzoek komt naar voren dat men studenten nadrukkelijker moetstimuleren op alle drie de kenmerken van excellentie die van belangzijn voor bijvoorbeeld honourstrajecten: intelligentie en cognitie,motivatie en taakgerichtheid en creativiteit.

Deze drie kernbegrippen samen blijken cruciaal voor hetinrichten van een uitdagend en ambitieus studieklimaat. Dit laatstepunt is ook daarom van belang omdat het een kernbegrip zal zijn vande reactie van het kabinet op het rapport Veerman, die eind dezemaand naar buiten zal komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK