Verzoening in glas en lood

Nieuws | de redactie
14 juni 2011 | 25 koningen werden er gekroond en gezalfd, met olie die in 496 door een duif uit de hemel aan de heilige Rémi was geschonken. De Gaulle sloot hier in 1962 vriendschap met Adenauer, na twee wereldoorlogen. En in 2011, op haar 800e verjaardag, krijgt de Kathedraal van Reims nu ook nog nieuwe vensters door de Duitse glazenier Imi Knoebel.

Op 6 mei 1210 brandde een deel van de middeleeuwse stad Reimstot de grond af. Ook de romaanse kathedraal ging in vlammen op.Jean d’Orbais kreeg meteen de opdracht een nieuwe kroningskerk teontwerpen en zorgde dat in voorjaar 1211 de eerste steen gelegd konworden. Zijn opvolger werd Jean de Loup, de architect die metbeeldhouwer Gaucher de Reims de westportalen en het schip van dekerk bouwde in de meest vooruitstrevende stijl en technologie vantoen: de Hoge Gothiek. De torens waren (pas) in de 15eeeuw klaar, totdat de brand van 1481 leidde tot een soort finalebouwstop. Een 170 meter hoge toren middenop de kruising van schipen zijbeuken was nog wel ontworpen, maar in de 16e eeuwdurfde men het niet meer aan.

Nationaal symbool

Een derde brand ging de wereldgeschiedenis in. Op 19 september1914 begon de beschieting van Reims door de Duitse legers die NoordFrankrijk binnenvielen. De kathedraal brandde opnieuw af en werd inde jaren 1919-1937 herbouwd, onder meer dankzij grote donaties vande familie Rockefeller. Voor Frankrijk was Reims zo nog meer dantevoren een nationaal symbool geworden. Dat was de kathedraal alsinds 1429 toen Jeanne d’Arc haar troepen aanvoerde en doorzettedat kroonprins Charles in Reims gekroond werd, middenin de oorlogmet de Engelsen.

Zo werd Reims tevens symbool van oorlog, nationale herleving enverzoening. Het was zeer bewust dat generaal De Gaulle alspresident van la grande nation in 1962 in deze kerk zijncollega Konrad Adenauer ontving en zij samen een mis vierden.La grande geste was bij de generaal altijd al in goedehanden geweest. En doordat hij in de EersteWereldoorlog krijgsgevangen was geweest in Duitsland, wist hijheel goed hoe hij Adenauer en diens landgenoten kon fascineren.(Zijn beheersing van de Duitse taal was nogal goed en dat hadhem bij zijn reeks ontsnappingen als krijgsgevangene geholpen.Maar vanwege zijn indrukwekkende gestalteen personalité werd hij toch steeds weer herkend enopgepakt, zut alors.)

Chagall en Knoebel

Bij de vieringen van 800 jaar kathedraal wordt deze verzoeningnog een letterlijk kleurrijk onderstreept. Reims krijgt nieuwe glasin lood ramen, in eigentijds, Bauhuas-achtige stijl. De Oostduitseglazenier, een  leerling van Joseph Beuys, Imi Knoebel heeftze ontworpen en laten brandschilderen, waarna de ontwerpen in loodgezet zijn. Daarmee vult Knoebel de vorige reeks nieuwe vensters ook inverzoenende symboliek aan. Die waren in de jaren zeventiggemaakt door de toen hoogbejaarde Russisch-joodse asielzoeker enwereldberoemde schilder Marc Chagall.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK