Bouwen op het water

Nieuws | de redactie
1 juli 2011 | Een paviljoen op het water als icoon voor de Rotterdamse ambitie om op het water te bouwen. Studenten en docenten van het Albeda College en Hogeschool Rotterdam hebben de afgelopen 2 jaar samengewerkt aan innovatief onderzoek en producties op de RDM Campus. De belangrijkste resultaten zijn nu gebundeld in een boek: ‘Innovatieteams in de praktijk: een bron van inspiratie’.

Het drijvend paviljoen dat inmiddels in de Rotterdams Rijnhavenligt is het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van desamenwerking tussen bedrijven, studenten en overheid. In deinnovatieteams wordt gewerkt vanuit de vraag van de ondernemer. Datkan marktonderzoek zijn, maar ook het actief meewerken in deontwikkeling en het ontwerpen van nieuwe producten.

Op 17 juni jongstleden vond de afsluitende bijeenkomst waarinwerd teruggeblikt op twee jaar innovatieteams en vooruitgekekennaar nieuwe mogelijkheden. Sprekers als Lex Sanou van Het PlatformBeroepsonderwijs  dat een belangrijke bijdrage aan het succesvan de innovatieteams leverde, keek naar de belangrijkste ‘lessonslearned’ van de verschillende projecten.

De projecten waaraan de innovatieteams deelnamen waren zeeruiteenlopend van aard. Naast het eerder genoemde drijvendepaviljoen werd er ook gewerkt aan onder meer een Rotterdamsebijdrage aan de Shell Eco-marathon (zie hier ook debijdrage van de HvA), nieuwe duurzame vormen van vervoer over hetRotterdamse water en goedkoop te vervaardigenenergie-0-woningen.

Het boekje waarin de belangrijkste innovaties te vinden zijn ishier te vinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK