Bekroning voor goed beleid

Nieuws | de redactie
13 september 2011 | Actief alumni betrekken bij de hogeschool en universiteit is een kunst, die veel kan opleveren. Wie doet dat effectief én creatief? Daarvoor komt nu ‘de Nationale Alumni Prijs’ en u kunt hem winnen.De Nationale Alumni Prijs is een prijs voor het meest aansprekendeproject dat een onderwijsinstelling heeft gerealiseerd in het kadervan alumnirelaties en/of fondsenwerving in de periode 2009-2011. DeNationale Alumni Prijs 2011 zal wordenuitgereikt op 10 november 2011 door de staatssecretaris vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschap: Halbe Zijlstra.

Waarom deze prijs?

Het strategisch onderhouden van alumnirelaties en fondsenwervingstaat in Nederland nog in de kinderschoenen in vergelijking metlanden zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten. Erzijn echter diverse Nederlandse instellingen die eenvoorbeeldfunctie vervullen. Ieder onderwijstype kent haar eigendoelstellingen in het contact met hun alumni en specifiekeuitdagingen. Met name universiteiten boeken de laatste jaren mooiesuccessen. In hun kielzog volgen hogescholen en het middelbaarberoepsonderwijs.

De prijs is in het leven geroepen om op een jaarlijksterugkerend moment, namelijk op het Nationaal Alumni Congres, aandacht te bestedenaan mooie en doeltreffende initiatieven die als voorbeeld kunnendienen voor andere instellingen. De prijs heeft zo eenstimulerende werking op de markt van alumnirelaties. Hiermee kunneninstellingen zich onderscheiden, zowel intern als extern.

Wie kan meedoen?

Inschrijving staat open voor alle onderwijsinstellingen vanNederland, in het bijzonder in het hoger onderwijs. Maar het is ookmogelijk dat organisaties zich aanmelden die strikt genomen geenonderdeel zijn van een instelling, maar hier wel aan gelieerd zijn,zoals alumniverenigingen of afdelingen voor maatwerkonderwijs.

Waar bestaat de prijs uit?

De prijs bestaat uit een kunstwerk, vervaardigd door NataschaWaeyen. De bijzondere waarde van de prijs bestaat uit deerkenning en verspreiding als ‘het meestaansprekende project op het gebied van alumnirelaties enfondsenwerving’. De uitreiking op 10 november door de bewindsman ophet Nationaal Alumni Congres onderstreept nog eens de waarde die aandit vitale thema en de bekroning daarvan gegeven wordt.

Wie organiseert deze prijs?

De prijs is een initiatief van FORMEDIA in samenwerking metScienceGuide en is gelieerd aan het Nationale AlumniCongres. De jury bestaat uit onder meer alumnibeleid-expert prof.Geert Sanders, oud-NEWS voorzitter Martine van der Lee enScienceGuide hoofdredacteur Pieter Gerrit Kroeger.

Meer informatie over de prijs: http://formedia.nl/nationale-alumni-prijs


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK