Het zonnetje in huis bestaat echt

Nieuws | de redactie
12 september 2011 | Er bestaat wel degelijk een verband tussen humeur en weer. UU-onderzoekers hebben de relatie tussen het weer en het menselijk gemoed bewezen. Onder adolescenten zijn meer zomerhaters dan zomerliefhebbers. Hoezo 'Oh oh Cherso'?

 

Adolescentieonderzoeker Theo Klimstra (promoveerde in Utrecht,momenteel werkzaam aan de KU Leuven) volgde met zijn Utrechtsecollega’s iets meer dan 400 adolescenten en hun moeders. Opverschillende momenten moesten de deelnemers aangeven hoe boos,angstig en vrolijk zij waren. Deze gegevens koppelde de onderzoekeraan weerstatistieken van het KNMI.

Het weer bleek voor de helft van de deelnemers van geen enkeleinvloed op het gemoed. De andere helft bleek wel gevoelig, waarbijdrie groepen zijn te onderscheiden: de zomerliefhebbers, dezomerhaters en de regenhaters.

Fijn, een bewolkte dag

Die benaming spreekt voor zich. De zomerliefhebbers hebbeneen beter humeur wanneer het warm en zonnig is, de zomerhatersverafschuwen juist deze weerkenmerken en worden er chagrijnig van.Zomerhaters genieten meer van een koelere, bewolkte dag. Het humeurvan de derde groep, de regenhaters, is specifiek gerelateerd aanneerslag: hun humeur zakt vooral in op regenachtige dagen.

Uit de statistieken van Klimstra blijkt verrassend genoeg dat ernogal wat zomerhaters bestaan. Sterker nog; onder adolescenten zijnmeer zomerhaters dan zomerliefhebbers te vinden. Opmerkelijk, aldusde Utrechtse wetenschapper: “Zeker als je daarbij bedenkt datwinterdepressie over het algemeen wordt beschouwd als de meestvoorkomende weergerelateerde psychische aandoening.” In hetonderzoek naar dergelijke weergerelateerde depressies is volgensKlimstra de zomerdepressie onderbelicht gebleven.

Van moeder op zoon?

Doordat de adolescentieonderzoeker zowel gegevens vanadolescenten als van hun moeders tot zijn beschikking had, kon hijzien of de invloed van het weer op het humeur familiegerelateerdwas. Klimstra constateert dat zomerliefhebbende en regenhatendemoeders vaker kinderen hebben met dezelfde weersvoorkeur. Naderonderzoek moet uitwijzen of dit genetisch bepaald is.

Naast onderzoekers van de Universiteit Utrecht werktenonderzoekers van de VU Amsterdam en van de Humboldtuniversiteit teBerlijn mee aan het artikel. Hun bevindingen verschijnen binnenkortin het wetenschappelijk tijdschrift Emotion.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK