Rutte houdt Top 5 ambitie hoog

Nieuws | de redactie
6 september 2011 | "Natuurlijk een hele eer" noemt premier Mark Rutte zijn nummer 1 plaats onder de 5 verrassingen in de kennissector 2001 - 2011. Maar ten diepste gaat het hem om "die plek in de wereldwijde top-5 van kenniseconomieën" vertelt hij in een persoonlijke reactie.

De minister-president – én voormalig staatssecretaris van OCWvoor het hoger onderwijsbeleid – reageerde blij verrast tegenScienceGuide op de lijst van 5 verrassingen in de kennissector vanhet voorbije decennium. Om te beginnen, schrijft hij, is “nummer 1worden in deze lijst van ScienceGuide natuurlijk een heleeer.” Daar wilde hij het alleen niet bij laten.

Want “waar het echt om gaat, is dat Nederland die plek in dewereldwijde top-5 van kenniseconomieën ook gewoon gaat halen.”Rutte benadrukt die ambitie met kracht en stelt daar over:”Hoe beter we presteren op de K van Kennis, des te groter de kansdat we ook succes boeken op die andere twee K’s van Kunde en Kassa.Zo werken we aan de kracht van Nederland.”

En daarmee maakt de premier een stijlvolle buiging naar denummer 3 van diezelfde lijst, voormalig PvdA-fractieleider MariëtteHamer. Met ‘de motie-Hamer’ legde zij die Top 5 ambitie als eerstenadrukkelijk politiek vast. Heel de Kamer, ook toenmaligoppositieleider Mark Rutte, steunde deze uitspraak en de ministerpresident onderstreept het belang daarvan hiermee nog eens.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK