Stenen zijn niet sociaal

Nieuws | de redactie
12 september 2011 | “Maatschappelijk vastgoed bestaat niet. Stenen zijn niet sociaal; alleen wát je ermee doet maakt maatschappelijk verschil,” daarmee opende lector Arnoud Vlak zijn openbare les. Marktdenken en bezuinigingsdrift hollen volgens Vlak de cruciale maatschappelijke functies van vastgoed uit.

Arnoud Vlak sprak op 7 september in Rotterdam zijn openbare lesuit in een druk bezocht auditorium van de Hogeschool Rotterdam. Inaanwezigheid van onder meer collegevoorzitter Jasper Tuytel en ElcoBrinkman van Bouwend Nederland, ontvouwde de lector MaatschappelijkVastgoed zijn visie op  de inzet van vastgoed voormaatschappelijke doeleinden.

Maatschappelijke doelstellingen en vastgoedexploitatie zijnvolgens Vlak dusdanig met elkaar verwegen dat het goede resultatenin de weg staat. “Eigenlijk mag het geen verbazing wekken dat opgezette tijden vrijwel iedereen ontevreden is over de verrichtingenvan corporaties.”

Omdat maatschappelijke dienstverlening en vastgoedexploitatieeen bedrijfsvoering kennen die “als twee uitersten van het spectrumte kwalificeren” zijn, is vervlechting van deze twee wezenlijkverschillende taken onwenselijk. “Maatschappelijke dienstverlenerslopen daarom grote risico’s met als gevolg dat de continuïteit vanhun dienstverlening bij vastgoedmissers al gauw in het gedingis.”

De Gordiaanse knoop los maken

Volgens Vlak is het mogelijk de vervlechting van maatschappij envastgoed te doorbreken en de ‘Gordiaanse knoop’ los te maken. “Doorde verkleving van de productie van maatschappelijke diensten met deexploitatie van het daaraan dienstbare vastgoed te beëindigen. Doorhet vastgoed en het daarin opgesloten vermogen absoluut van elkaarte scheiden. Door de exploitatie van het vastgoed onder te brengenbij partijen die daarin gespecialiseerd zijn.”

Dit herverdelen van maatschappelijke taken, moet volgens ArnoudVlak leiden tot het ‘vrijspelen’ van vermogen van maatschappelijkedienstverleners en corporaties. Door deze samen te laten gaan inmaatschappelijke trustvermogens ontstaat dan een vorm van21e-eeuws rentmeesterschap. “Een perspectief waarin hetmaatschappelijk vermogen dat vorige generaties hebben opgebouwdbeschikbaar blijft voor de toekomstige generaties. En eenperspectief waarin het op dat vermogen te behalen rendement wordtbesteed op basis van steeds te hernieuwen maatschappelijkeconsensus.”

De openbare les van Arnoud Vlak is hier te bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK