Zijlstra port HBO op

Nieuws | de redactie
9 september 2011 | Halbe Zijstra laat een forse waarschuwing horen aan het HBO. De eigen toekomststrategie moet snel op orde, “zo niet dan formuleer ik de kaders zelf.” Hij prees daarentegen Inholland voor de scherpe keuzes die daar wel aan de orde komen.

De goede verstaanders zaten op het puntje van hun stoel toenZijstra het collegejaar opende bij Inholland. De bewindsman gaf eenreeks ferme boodschappen af aan een publiek dat vol zat met’HO-toppers’ die hun morale support aan de hogeschool de hogeschoolwilden uitstralen, zowel uit WO als HBO en bedrijfsleven. Zo gafhij een compliment aan de VSNU, dat zeer op viel.

Voor de toekomst van zijn beleid wil Zijstrahoofdlijnenakkoorden sluiten met de koepels. Daar hangen dan deprestatieafspraken met individuele instellingen in. Maar de sectormet verreweg de meeste studenten en instellingen, het HBO, komtdaar niet uit, zo vreest OCW. Dus trok Zijstra het zwaarsteregister open.

Ik hoop dat dit lukt

Hij schetste zijn opvallende lankmoedigheid nog een, dat hij numet HBO-raad en VSNU voor 2012 een hoofdlijnenakkoord wil sluitenover de grote lijn. Elke universiteit en hogeschool kan haarspecifieke profiel en prestatie daar in integreren. “Ik hoop datdit ook lukt met de HBO-raad,” zei hij koeltjes en haalde daarnauit.

“Met de VSNU ben ik hier verder mee dan met de HBO-raad. Bij deuniversiteiten hebben we meer voortgang gemaakt. Zij begonnen ookeerder met de gesprekken.”

Inholland als goed voorbeeld

Of de HBO-raad de consequenties uit ‘Veerman’ wil trekken? Debewindsman was bij Inholland opvallend koel – afstandelijk. “Ikhoop dat het kan om de kaders voor het lange termijnbeleid teformuleren via de HBO-raad. Zo niet, laat er geen misverstand overbestaan. Dan formuleer ik die kaders zelf, zodat de hogescholendaarin hun prestatieafspraken kunnen realiseren.”

Inholland is hier voor Zijstra zelfs een voorbeeld. Dezehogeschool durft ook bewust ‘afscheid te nemen’ van aanbod datonvoldoende bijdraagt aan kwaliteit en profiel, zo benadrukteDoekle Terpstra. Om die reden wil hij eerder dan alle andereinstellingen tot zulke prestatieafspraken kommen. Liefst aldit najaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK