Jonge ouder best af in Rotterdam

Nieuws | de redactie
27 oktober 2011 | Jonge ouders die fulltime willen studeren zijn het beste af op Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool kreeg de Ton Remmersprijs voor meest gezinsvriendelijke onderwijsinstelling van het ISO en het Steunpunt Studerende Moeders. De prijs is voor het eerst uitgereikt.

De jury van de Ton Remmersprijs roemt de Hogeschool Rotterdammet name om de ambities die de hogeschool heeft om jonge ouders zoveel mogelijk te faciliteren. “Dat de Hogeschool dit ziet als eeninvestering en te kennen heeft gegeven dit ook voor komende jarenvoor te willen blijven zetten was voor de jury een doorslaggevendefactor aldus Frank Steenkamp, voorzitter van de Jury enhoofdredacteur Keuzegids Onderwijs & directeur CHOI.

Goede faciliteiten en regelingen

De Hogeschool Rotterdam heeft meerdere faciliteiten, regelingenen afspraken om jonge moeders en vaders te helpen. De HogeschoolRotterdam biedt jonge moeders een kolfruimte, op de website staatinformatie voor gezinnen en er is een vast spreekpunt. Verbeterpuntis volgens het Steunpunt onder meer dat de hogeschool nietbijdraagt aan kinderopvang.

“Er is grote behoefte aan zoveel mogelijk hoger opgeleiden in destad Rotterdam. De hogeschool werkt aan optimale talentbenuttingvan alle doelgroepen. Wij vinden het belangrijk om ook studerendevaders en moeders de kans te bieden een hbo-diploma te halen. Datvergroot hun kansen op de arbeidsmarkt”, aldus Gerard van Drielen,Lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam.

Behoefte aan eenduidige richtlijnen

De Ton Remmersprijs werd afgelopen maandag uitgereikt tijdenseen congres van het Steunpunt Studerende Moeders. Tijdens deconferentie werd duidelijk dat er bij instellingen en medewerkersvan onderwijsinstellingen behoefte is aan eenduidige richtlijnenals het neer komt op de begeleiding van zwangere studenten enstudenten met zorgtaken. Volgens het Steunpunt ligt daar dan ooknog een duidelijk verbeterpunt voor zowel de Hogeschool Rotterdamals voor de andere instellingen. Het Steunpunt heeft te kennengegeven hier graag bij te helpen.

Uit de presentatie van Keirsten de Jongh beleidsmedewerker vande Commissie Gelijke Behandeling blijkt zelfs dat eenduidigerichtlijnen of beleid van belang is in het kader van de wetgeving.Er zijn wel degelijk juridische kaders waar instellingen zich aanhebben te houden. Richtlijnen of een protocol kan dus uitkomstbieden voor zowel student als docent.

Keirsten de Jongh van de Commissie Gelijke Behandeling steldedat onderwijsstelling zelfs wettelijke kaders hebben waar zij zichaan hebben te houden op dit gebied. “Onderwijsinstellingen hebbeneen bijzondere zorgplicht als het gaat om zwangere studenten enstudenten met zorgtaken”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK