VVD bars over CvB

Nieuws | de redactie
27 oktober 2011 | Vooral bezig met PR. Met zoveel mogelijk geld verdienen. Het beeld bij de VVD in de Tweede Kamer van de toewijding van de leden van de bestuurscolleges in het hoger onderwijs is niet mis. Anne-Wil Lucas draait er in elk geval niet omheen.

Bij een optreden voor de JOVD in Utrecht liet de HO-woordvoerdervan de grootste regeringspartij haar dualistische houding tenopzichte van kabinet en coalitie opnieuw blijken. CoalitiepartnerCDA werd nog eens uitgelicht als de bedenker van delangstudeerboete, volgens Lucas “een gedrocht,” dat niettemin inhet regeerakkoord met haar partij een plek wist te veroveren. Aan de liberalen was het in elk geval te danken dat enkeleverzachtingen hierin vervolgens zijn doorgevoerd. Lucas weesdaarbij volgens DUB op de loskoppeling van de uitloop in debachelor en master fase van studenten.

Effecten van langstudeerboete

Interessant is ook, dat de VVD van het christendemocratischgedrocht inmiddels wel een gunstig beleidseffect aanstipt. Lucaswees er bij de JOVD op, dat de organisatie van studies inmiddelsverbeterd wordt vanwege de impact van de boete.

Bij haar gesprekspartners bleek zorg te bestaan dat druk op snelafstuderen vanwege de boete ook in het WO tot Theo-routes zoukunnen leiden. Die zorg deelde de Kamerspecialist niet. Wel is zijbezorgd over de kwaliteit van het geboden onderwijs. En bezorgd dathet top management van universiteit en hogeschool die zorg nietwerkelijk delen in hun beleidsaanpak.

Afkeer zit diep

Dat heeft vooral te maken met een weinig vleiende opvatting vanLucas over de focus van het werk van de leden van de CvB’s. “Mijnafkeer voor colleges van bestuur zit heel diep. Ze zijn vooralbezig met PR en zoveel mogelijk geld verdienen. De student staatniet centraal.”

Tegen ScienceGuide erkent zij dat zij deze woorden inderdaadexpressis verbis gesproken had bij haar partijgenoten. Maar het isniet alleen maar een kwestie van een verkeerde instelling bijCvB’ers, het “komt ook door hoe wij sturen als overheid”, door debesturen onvoldoende aan te spreken op de kwalitatieve aspecten vanhun beleid.

Tegen die achtergrond moet ook Lucas’ voorzet gezien worden, om in de bekostiging vanhet HO meetbare, kwalitatieve aspecten als de keurmerken van deNVAO zwaar te laten wegen.  Haar artikel op ScienceGuidewerkte zij uit in een motie om het beleid van haar partijgenoot opOCW aan te scherpen. Dat voorstel kreeg een meerderheid in de Kamerachter zich.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK