Dag van de Student

Nieuws | de redactie
17 november 2011 | Gefeliciteerd! Vandaag is Internationale Studentendag. Dan wordt hun inspiratie en inzet gevierd. Waarom? Vandaag in 1939 kwamen Praagse studenten in verzet tegen de Nazi’s, waarop die hun universiteit bestormden. Voor Rutte meteen een dag om de pijnlijke bezuiniging op het Libertas-fonds te heroverwegen.

Mark Rutte richtte dit fonds in 2006 in, om studenten die moeten vluchten voorde tirannie in Wit Rusland ook in ons land kans op studie en opvangte bieden. Bij de presidentsverkiezingen in Belarus in 2006 werdniet alleen massaal gefraudeerd door de dictator en hij gebruiktehet verzet van studenten en andere civil society groepen ook om derepressie in zijn land enorm aan te jagen.

In sop gaar koken

Staatsecretaris Rutte van OCW reageerde prompt, toen bleekdat ook bij Nederlandse consulaten in buurlanden van Belarus velegevluchte jongeren uit de studentenbeweging in wanhoop zich melddenvoor asiel of andere opvang. Met het Libertas-fonds maakte hij hetmogelijk dat hogescholen en universiteiten in ons land heninschreven en hen een vervolgstudie legaal konden bieden.

Eerder dit jaar deed Loekasjenko dat opnieuw, na weer zo’nfake-verkiezing. De bomaanslag op de metro in Minsk in het voorjaarliet nog eens zien dat het regime voor weinig terugdeinst om zijnmachtspositie overeind te houden. Maar dat maakt blijkbaar nuweinig indruk. OCW laat Belarus in zijn sop gaar koken, defacto.

Scherpe keuzes

“We maken scherpe keuzes. Van de subsidies die OCW in 2010 nogverstrekte, wordt een groot deel beëindigd.” De bewindslieden gevenaan dat zij in totaal zo’n €230 mln structureel willen besparen.Daar valt ook een bedrag van €1 mln korting op Libertas onder.Daarmee is deze pot leeg. 1-0 voor Loekasjenko dus. Binnenkortbehandelt de Kamer de OCW-begroting.

Op een dag met een viering als deze zouden de HO-woordvoerderssamen echt wel €1mln kunnen vinden om het kappen van Mark Rutte’smooiste, meest liberale daad als bewindsmanterug te draaien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK