Inspectie overbodig door student?

Nieuws | de redactie
30 november 2011 | De Inspectie van het Onderwijs wil het contact met de student verstevigen. Volgens Hoofdinspecteur Rick Steur is het leren van studenten fundamenteel veranderd door digitale processen, terwijl de kwaliteitsbewaking vaak nog zeer klassiek is.

in een interviewgesprek tijdens het NHOC noemt HoofdinspecteurRick Steur het primair de taak van universiteit en hogeschool tedefiniëren hoe zij de kwaliteit zien en wat dat betekent voor hunstudenten. Wel vindt hij het belangrijk dat ook de Inspectie leertinspelen op de fundamentele veranderingen in zowel deleeromgevingen als de leerprocessen van de studenten vanvandaag.

Het is volgens Steur van groot belang dat de bewakers van dekwaliteit beseffen hoe studenten functioneren in de nieuwe vormenvan kennisverwerving die tegenwoordig in het hoger onderwijs aan deorde zijn. Het begrip ‘de zelfsturende student’ zal ongetwijfeldgevolgen hebben voor het meten van de kwaliteit. Hoe bijvoorbeeldstudenten hun eigen leren in de nieuwe leeromgevingen beoordelen iseen vraag die nadrukkelijk aan de orde aan het komen is.

Inspectie ooit overbodig

Volgens sommigen is de student in digitale leeromgevingen zelfde belangrijkste stuurder. Zelf houdt de student dan ook hettoezicht op de kwaliteit. De hoofdinspecteur zei daarop dat in datopzicht de student wellicht de Inspectie ooit overbodig gaat maken.”Wie weet gaat het die kant op.”

Over het soms dubbele werk van NVAO en Inspectie zei Steur hetvolgende: “er is een verschil in het werk van onze tweeorganisaties. De NVAO maakt om de zes jaar een foto, wij moetenmonitoren wat de beelden zijn tussen die foto’s. Dat is dus meereen film. Tegen de kerst zal een document over het nieuwe toezichtop kwaliteit in het hoger onderwijs gereed zijn en per september inwerking worden gezet”,  zo kondigde de Hoofdinspecteur aan ophet Nationaal Hoger Onderwijscongres.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK