Lector kan nog meer in beeld

Nieuws | de redactie
30 november 2011 | HBO-studenten hebben de lectoren scherper in beeld gekregen. Beide groepen willen ook graag meer samen doen. Het ISO onderzocht waarom het er dan toch zo weinig van komt nog. Er kan echt veel meer.

Wist in 2007-2008 bijna 80% van de HBO-studenten niet wie of wateen lector is, nu weet bijna 70% dit wel. Het nieuwe ISO-rapport’Onderzoek als hefboom’ biedt hier dan ook positief nieuws over deplaats van het lectoraat binnen de hogescholen. Een persoonlijkerelatie met lectoraten is onder studenten echter nog steeds eenhoge uitzondering.

Betrokkenheid te weinig bevorderd

8% zegt regelmatig contact met een lector te hebben en 36% kentzelf een lector. 11% van de studenten heeft enige vorm vanactiviteit verricht bij een lectoraat. Hun betrokkenheid wordt ookniet echt bevorderd. Uit het onderzoek blijkt dat net 5% van deonderzochte websites van lectoraten informatie bevat over stagesdie studenten via hen zouden kunnen volgen. Op 21% van de sites iste vinden dat men via een lectoraat een afstudeerproject kanuitvoeren.

Het ISO stelt vast dat niet alleen lectoraten “niet erg bezigzijn met de mogelijkheden” die zij voor studenten en hunonderwijssucces bieden. “Student en lector kennen elkaar niet.”Maar ook mentoren en studieloopbaanbegeleiders “zijn vaak niet opde hoogte van de mogelijkheden.”

Studenten willen zelf meer

Toch is dit geen onwil, zo blijkt uit het onderzoek. Zodra eenstudent opvalt door actief naar uitdaging te zoeken of ingastcolleges pittig op te treden, blijken zij in een lectoraat hunplek te kunnen vinden. Dit is alleen niet vast onderdeel van hetonderwijsproces en de binding van lectoraten met dat proces is daarook te gering voor. “Kansen voor maatwerk blijven achterwege.”

De studenten willen zelf graag meer. 61% wil meer contact metlectoraten in hun onderwijs, 63% zou bij een lectoraat actiefwillen zijn. Het beeld dat lectoraten alleen toegankelijk zijn voor’excellente studenten’ remt echter af om hier zelf actief op in testeken.

Het ISO beveelt daarom een reeks stappen aan, die vaakherkenbaar zijn uit het werk van lectoren die in 2010 en 2011genomineerd waren voor de titel Lector van het Jaar. Het onderzoekis daarom als eerste aan hen overhandigd op het NHOC. Het ISOonderstreept dat uit het onderzoek blijkt dat er echt veel meer kanin hogescholen en dit hier en daar ook gebeurt en lukt.

U leest het onderzoek van ISO hier. Enkele van de concrete aanbevelingendaaruit:

-Lectoraten als interne opleidingsplek voor docenten over deontwikkeling in de professie.
-Uitwisselingsfora voor onderzoeksgericht lesmateriaal.
-Bredere focus op ‘alle studenten’ en lectoraten herkenbaar alsstage- en afstudeerplek en -netwerk.
-Updates voor mentoren en dergelijke over de studentparticipatie inlectoraten en de kansen die dit biedt.
-Lector als topdocent in de propedeuse al af en toe zichtbaarmaken.
-Thematische/Inhoudelijke clustering van lectoraten bij aan hunonderwerpen verwante opleidingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK