Mediahype PVV-scriptie “weinig zinvol”

Nieuws | de redactie
11 januari 2012 | De bachelor thesis van Henk Bovekerk over de ‘fascistische PVV’, beoordeeld met een 10, heeft voor een mediahype gezorgd. Onterecht, zo vinden Bovekerk en zijn begeleiders zelf. Ze vinden de discussie niet opportuun. Niet de waardering van het stuk, maar de inhoud moet centraal staan.

“De discussie over de keuzes die in de thesis worden gemaakt isweinig zinvol. Een bachelor thesis is naar zijn aard een werkstukdat beperkt van omvang is en daarom moeten er keuzes gemaakt wordenin literatuur, vraagstelling en uitwerking”, schrijft de UvT in eenpersverklaring. De resultaten van het onderzoek moeten dus niet dewaarde toegekend worden als die van een masterthesis of eendissertatie.

Focus op vraagstelling en antwoord

Niettemin is de UvT bereid de stroom aan kritiek en interessedie na het verschijnen van het nieuws rond Bovekerk’s thesis opgang kwam tegemoet te treden. De 10 voor de scriptie, eerst gemelddoor UvT-blad Univers, werd uitgebreid opgepikt door de landelijke media enverleidde PVV-lid en fractieleider Geert Wilders tot een kritischekanttekening. “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel”, aldus zijntweet.

Een Nederlandse vertaling van de scriptie van Bovekerk en eentoegevoegd hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de serieuze reacties,moet de discussie over het onderzoek focussen op de door Bovekerkgekozen vraagstelling en het antwoord daarop.

Andere conclusies logisch

“Het spreekt voor zich dat andere onderzoekers, die zich metdezelfde vraagstelling bezighouden, tot andere conclusies kunnenkomen op basis van hetzelfde werk of andere werken en overwegingen.Dat is immers de aard van de wetenschap en het idee is juist omover wetenschappelijke bevindingen van gedachten te wisselen en mettegenargumenten te komen,” stellen Bovekerk en zijn begeleiders inde verklaring.

Bovekerk’s begeleiders Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaertstellen ten slotte dat de Tilburg University het motto’Understanding Society’ huldigt en dat de thesis ‘PrototypicalFascism in Contemporary Dutch Politics’ van Henk Bovekerk bewijstdat de universiteit dit motto meer dan serieus neemt. 

De Universiteit Tilburg greep de discussie rond Bovekerk uit omPVV-leider Geert Wilders uit te nodigen persoonlijk in te gaan opde uitkomsten van de scriptie. “Tilburg University nodigt de heerWilders van harte uit voor een inhoudelijk debat op onze schonecampus”, Twitterde de universiteit.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK