Armoede-onderzoek digitaal verrijkt

Nieuws | de redactie
11 januari 2012 | Financiële ontwikkeling is helpt vooral arme mensen die moeten leven van minder dan $1 per dag. Dat concluderen drie economen van de UvT, Wereldbank en Brown University. De publicatie is door SURF bekroond, omdat de achterliggende onderzoeksgegevens in combinatie met de volledige tekst gepresenteerd worden.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn: “About 40% of thelong-run impact of financial development on the income growth ofthe poorest quintile is the result of reductions in incomeinequality, while 60% is due to the impact of financial developmenton aggregate economic growth.  Furthermore, financialdevelopment is associated with a drop in the fraction of thepopulation living on less than $1 a day, a result which holds whenconditioning on average growth.”

Verrijking door eScience 

Voor onderzoekers betekent het publiceren en delen vanonderzoekdata extra zichtbaarheid van hun onderzoek. Het artikel’Finance, inequality and the poor‘ dat isgepubliceerd in het Journal of Economic Growth, wordt doorSURFfoundation geroemd voor de koppeling van de publicatie met deonderliggende dataset.

Een Verrijkte Publicatie als deze biedt nieuwecommunicatievormen in de wetenschap waarbij onderzoekerspublicaties online beschikbaar kunnen maken in samenhang met andermateriaal als onderzoeksrapporten, filmfragmenten of in dit gevalvolledige datasets. Daarmee spelen ook economen in op de verdereontwikkeling van eScience en de daarvoor nuttige tools.

Het vrij gebruiken van de dataset bij het artikel maakt hetciteren van de onderzoeksgegevens voor andere wetenschappers veelgemakkelijker, omdat gebruik wordt gemaakt van een standaardcitatie referentie aangeboden bij de dataopslag. Daarmee kunnenonderzoekers ook zelf aangeven welke toegangsrestricties zij willenvoor hun eigen onderzoekdata. 

Het onderzoek van Thorsten Beck van de UvT en Asli Demirgüc-Kunt(World Bank) en Ross Levine (Brown University) is  daaromverkozen als Verrijkte Publicatie van de maand december.

Om de mogelijkheden van Verrijkte Publicaties voor het voetlicht tebrengen, beloont SURFfoundation iedere maand van 2011 een goedvoorbeeld van zo’n verrijking.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK