Stenden installeert lector Scenarioplanning

Nieuws | de redactie
19 januari 2012 | Hoe ziet de sector toerisme er over 20 jaar uit? Stenden speelt in op deze vraag en installeert op 20 januari Albert Postma als lector Scenarioplanning; een manier om te zien wat er in de bedrijfsomgeving gebeurt en in te spelen op de mogelijke consequenties ervan.

“We willen ook een meer toekomstgerichte houding bij studentenbevorderen”, zei Postma in juli vorig jaar tegenScienceGuidetoenbekend werd dat hij het lectoraat Scenarioplanning vorm zou gaangeven. Op die manier hopen de Toerisme-opleidingen van Stenden teprofiteren van het onderzoek dat Postma gaat doen.

De sector van vrijetijd, recreatie en toerisme heeft bij hetmaken van beleid en het ontwerpen van nieuwe strategieën eentoenemende behoefte aan inzicht in wat er de komende jaren tewachten staat. Doordat de ontwikkelingen zich in rap tempoopvolgen, is er in de toeristische industrie behoefte aanscenario’s waar bedrijven en organisaties hun toekomstplannen opkunnen inrichten.

Noord Nederland als focus

Postma, wiens lectoraat een centrale plaats inneemt binnenEuropean Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden, gaatonderzoek doen naar de uitdagingen waar de toeristische sector zichde komende jaren voor zal vinden.

“Wij gebruiken scenarioplanning om te kijken hoe we kunneninspelen op verschillende uitdagingen waar de regio voor staat.”Het onderzoek van Postma zal zich focussen op het toerisme inNoord-Nederland en past in dat opzicht in het Sectorplan Noord datook toerisme als focus heeft.

Het ETFI wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot het meesttoonaangevende instituut op het gebied van toekomststudies enscenarioplanning binnen het toerisme. Bovendien moet vanuit hetkenniscentrum ook de brug geslagen worden met deonderwijsprogramma’s die Stenden op dit vlak aanbiedt. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK