Caesar roofde Gallia kaal

Nieuws | de redactie
30 mei 2012 | Caesar roofde tijdens zijn veroveringen op grote schaal het goud van de Keltische stammen. Na de tijd van zijn campagnes (57 en 51 v.Chr.) is er voor archeologen geen spoor meer te ontdekken van de oorspronkelijk rijke goudcirculatie, zo blijkt nu.

Tussen 2008 en 2012 onderzochten Nederlandse en Belgischewetenschappers recent gevonden Keltische goudschatten uit de LageLanden: ruim 500 munten en verschillende gouden sieraden. Despecialisten – van de VU, de KU Leuven, het Gallo-Romeins Museumvan Tongeren en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium- presenteren vrijdag 1 juni de resultaten tijdens eenpersconferentie in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren.

Acht nieuwe goudschatten

Een van de opzienbarende resultaten is dat Caesar tijdens zijnveroveringscampagnes op grote schaal goud roofde. Na de Romeinseverovering in de periode tussen 57 en 51 v.Chr. is er immers geenspoor meer te ontdekken van de oorspronkelijk rijkegoudcirculatie.

Het onderzoek richtte zich op acht goudschatten uit NederlandsLimburg en Midden-België die nog niet eerder of slechts invoorlopige vorm zijn gepubliceerd. De schatten bestaan uit eencombinatie van munten en soms ook sieraden. De aanwezige muntenwaren voornamelijk geslagen door de stammen van de Eburonen en deNerviërs.

Keltische hoofdstad gevonden

De onderzoekers hebben ontdekt dat alle schatten ongeveergelijktijdig zijn begraven: in de jaren 50 v.Chr., de periodewaarin de Romeinse verovering door Julius Caesar plaatsvond. Hetonderzoek levert in meerdere opzichten een unieke bijdrage aan dearcheologie, de geschiedenis en de numismatiek (studie van demunten) van de Keltische periode in de Lage Landen in de tijd vlakvoor en tijdens de Romeinse verovering door Julius Caesar.

Bovendien leidde het onderzoek tot de identificatie van de doorCaesar vermelde versterkte nederzetting (oppidum) van de Aduatuci,een volk dat in Midden-België woonde. Caesar belegerde en veroverdedeze nederzetting in 57 v.Chr. , waarna de totale bevolking van53.000 personen in slavernij werd afgevoerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK