Europees HBO nog erg afwezig

Nieuws | de redactie
8 juni 2012 | Hoe kunnen hogescholen in heel Europa hun positieve impact vergroten? Door een meer actieve rol in het moderniseren van de samenleving. En door vooral in te zetten op leven lang leren en sociale innovatie. Dat zei Joeri van den Steenhoven van de Londense Young Foundation tot de EU-HBO-koepel Eurashe.

EURASHE, de Europese vereniging van hogescholen, hield haarjaarcongres in het Letse Riga, met als thema ‘Leven lang leren ende welvaartstaat’. Oud-Kennisland-voorman Joeri van den Steenhovenopende dit met een lezing, die het hoger onderwijs opriep zo’nactievere rol te pakken.

Want laat men die liggen, dan zullen anderen die rol overnemen,was zijn stelling. En dat men dat nog te veel laat liggen, blijktonder meer uit de sombere trends bij de deelname aan leven langleren. 

Frustrerend laag 

Van den Steenhoven beschreef de maatschappelijke veranderingendoor de opkomst van de kennissamenleving, en de gevolgen voor dewelvaarstaat en het hoger onderwijs zelf als factor daarbinnen.Europa staat voor forse uitdagingen en scoort ronduit slecht alshet bijvoorbeeld gaat om leven lang leren. De cijfers zijnfrustrerend laag en gaan sinds 2005 zelfs achteruit. 

Willen we in toekomst maatschappelijke conflicten voorkomen,moet ook het hoger onderwijs aan de bak, aldus Van den Steenhoven.Met name door een aanbod te gaan creëren voor oudere werknemers enmensen zonder een ho-diploma. 

Daarbij zullen universiteiten en hogescholen veel meer dan nu dewerkplek en het klaslokaal bij elkaar moeten brengen door in tezetten opblended learning. Ook moet de focus meer komen te liggenop het helpen van werknemers om van de ene baan naar de andere tegaan, het zogenaamdetransformational learning. 

Sociale innovatie en webpresentie 

Niet in het minst moeten ze bovendien vanaf nu rekening lerenhouden met meer competitie via het web. Allerlei Amerikaansetopuniversiteiten presenteren zich daar met hun materialen alsnieuwe aanbieders die de samenleving en impuls willen geven. Zomaakten onlangs Harvard and MIT bekend gezamenlijk 60 miljoendollar te investeren in een online learning platform. Een eerstepilot heeft al 120.000 studenten van over de gehele wereldgetrokken. 

Naast een grote inzet op leven lang leren bepleitte Joeri vanden Steenhoven dat het hoger onderwijs meer werk maakt van socialeinnovatie. Daarbij gaat het om het vinden van nieuwe antwoorden opde maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. 

Zeker hogescholen zouden daarbij een leidende rol kunnenvervullen, maar zijn nog nagenoeg afwezig. Terwijl socialeinnovatie centraal komt te staan in het beleid van de EuropeseUnie. Zo heeft de Commissie in Horizon 2020 aangekondigd €30miljard van in totaal €80 miljard R&D-investeringen hierop tewillen richten.  Maar daarin meedoen betekent keuzesmaken. 

U leest de volledige lezing hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK