Samen voor meer professionaliteit

Nieuws | de redactie
5 juni 2012 | HBO-masters kunnen heel goed door twee hogescholen samen worden ontwikkeld. Windesheim bouwt voort op een Jeugdzorg-master die Leiden met succes aanbiedt. Beide kunnen ze hbo'ers, die complexe en nieuwe taken op zich nemen en werkzaam zijn in die zware professies versterken in hun functioneren.

Windesheim en Hogeschool Leiden bereikten recent een convenantom samen te werken aan een master Jeugdzorg. Doel is om in hetcollegejaar 2013/2014 ook bij Windesheim te starten met eengeaccrediteerde hbo-master Jeugdzorg, zoals Leiden deze al sinds2008 aanbiedt.

Met deze master wil Windesheim een bijdrage leveren aan verdereprofessionalisering binnen de Jeugdzorg en daartoe de in Leidenopgedane kennis en ervaring benutten bij de aanvraag van een eigenopleiding terzake. In het convenant is opgenomen dat HogeschoolLeiden zijn onderwijsmaterialen ter beschikking stelt aanWindesheim en dat beide partijen gezamenlijk het onderwijsaanbodverder zullen ontwikkelen.

Pittige deeltijdstudie

Ons land verwacht veel van de Jeugdzorg en daarom is verdereprofessionalisering en levenlangleren nodig om kwaliteit te blijvenleveren en de resultaten voortdurend te verbeteren. De nieuw testarten masteropleiding is een pittige deeltijdstudie van tweejaar, waarin de vraagstukken waar professionals in de praktijk voorstaan, het uitgangspunt vormen. Daarnaast worden de studentenintensief begeleid bij het vertalen van recente theorieën,inzichten en onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Naast de samenwerking met Leiden, zullen door Windesheim de(regionale en landelijke) werkveldinstellingen nauw betrekken bijde verdere ontwikkeling . Inhoudelijke wensen en behoeften uit hetwerkveld kunnen op deze manier goed worden meegenomen in het nieuwemasterprogramma.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK