BV maakt universiteiten rijk

Nieuws | de redactie
15 augustus 2012 | Als Den Haag niet betaalt, dan moet een universiteit elders inkomsten genereren. Duits HO laat zien hoe dat kan met nieuwe eigen BV’s en het inbreken in de congresmarkt.

De TU Berlin heeft een dochterbedrijf dat ‘Servicegesellschaft’heet, er is een Universität Hamburg Marketing BV, het UMC en deuniversiteit van Freiburg hebben het bedrijf Kongress &Kommunikation en de TU Darmstadt neemt deel in het beheer van eenstate of the art congrescentrum, “ein futuristisches Glaspalast”dat €77 miljoen heeft gekost. De kennisinstelling als superieurvergadercentrum is een hit.  

Investeren in outreach

Universiteiten hebben met zulke eigen bedrijven alscongreslocatie veel voordelen, zo blijkt bij de oosterburen.Gedurende het jaar staat een zeer groot deel van hun ruimtesfeitelijk leeg. De beste van die ruimten zijn veelal technisch goedvoorzien. De stafdiensten zijn ervaren en zijn goed inzetbaar voorbijeenkomsten. En universiteiten en hun sleutelpersonen beschikkenmeestal over een uitstekend netwerk van professionele ookinternationale organisaties die op hoogwaardige plekken moetensamenkomen.

Daar komt bij dat hun locaties nog andere voordelen kennen. Dethuisstad van elke universiteit wil zich altijd wel profileren alscongres- én ‘eventcity’ aan de bovenkant van de markt. Hamburg wilbijvoorbeeld ‘Wissenschaftsstandort’ – wetenschapszwaartepunt -zijn en dus kan bij een prijs en het werven van congressen wel eensextra toegegeven worden, wat bij andere congrescentra commercieelniet kan.

Ook kunnen HO-instellingen onder de vlag van valorisatie en’outreach’ extra investeren in hun BV’s voor congressen enconferentieorganisatie. De Uni Konstanz heeft zelfs geld uit haar’Excellenzinitiative’ opbrengsten deels gestoken in de ontwikkelingvan de rol van superieur congrescentrum. De TU Berlin heeft één vanhaar grote zalen met hightech geluidssystemen verrijkt, zodat uit2700 speakers een ‘Rundumbeschallung’ mogelijk is geworden.

Iets voor topsector?

Universitaire BV’s kunnen zo sneller, goedkoper en doelgerichterde top van de congresmarkt veroveren. Het levert banen, winst,reputatie en netwerken op. In de academische vakantieperiode kon zoin Berlijn een fysicacongres met 6500 deelnemers georganiseerdworden, wat werk oplevert voor 200 mensen in de diensten engastronomie.

EL&I heeft de topsector ‘hoofdkantoren’ toegevoegd aan de 9inhoudelijke zwaartepunten van het beleid. Misschien zou men eensmoeten nagaan of ons land niet nog meer zou profiteren van zo’nbloei van hoogwaardige kenniscongressen BV’s. Met Schiphol alsmainport en Amsterdam als gaststad van de ‘Obamasummit‘ in 2013 valt hier dankzij en viaeen vitaal en ondernemend HO veel te winnen aan reputatie, banen enwelvaart. En al die congressen duren samen langer en werken meerdoor dan een Olympiade.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK