Lijsttrekkers kiezen voor tijd

Nieuws | de redactie
15 augustus 2012 | "Als ik moet kiezen tussen tijd en geld, kies ik voor tijd." Jolande Sap (GroenLinks), Hero Brinkman (DPK), Diederik Samsom (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) denken bij het begin van hun campagne nog even diep na over stress, rust en deze tijd van hun leven.

Met de verkiezingen voor de deur ligt de focus op delijsttrekkers van de Nederlandse partijen. Hoe gaan zij om met hunwel helemaal spaarzame tijd? In deze interviews aandacht voor demensen die voor hun partij toch maar de kar moeten trekken. EmileRoemer bijvoorbeeld, hoe gaat hij om met de druk van een nakendpremierschap? “Ik ben heel veel onbewust met de tijd bezig en hebeen hekel aan verloren tijd. Mijn dag zit altijd helemaalvol.”

Het kan niet verbazen, tijdsdruk is de dagelijkse metgezel vanelke lijsttrekker. Maar toch… “Je moet echt regisseur worden overje eigen tijd. En dat kan iedereen, ook al heb je  nóg zo’ndrukke baan,” vindt Marianne Thieme die zonder horloge door hetleven gaat, evenals PvdA-voorman Diederik Samsom. “Maar voor mij istijd het belangrijkste houvast in de dagelijkse stress. Tijd isgewoon m’n leidraad. Ik doe alles volgens de tijdbalk. Tijd isgewoon m’n leidraad. Ik doe alles volgens de tijdbalk.”

  • Alexander Pechtold (D66) “Tijd… ik vind hetongrijpbaar. Het is zo subjectief, terwijl het ‘t meest objectiefgemeten en universeel gewaardeerd is. Het is heel afrekenbaar, entoch is het heel subjectief. Wat betekent tijd voor me… je hebtnooit genoeg. Als ik moet kiezen tussen tijd en geld, kies ik voortijd.”
  • Diederik Samsom (PvdA) “Je moet je realiserendat je midden in iets zit waar straks boeken over geschrevenworden.”
  • Emile Roemer (SP)  “Tijdens deverkiezingen zat ik er nog maar een paar weken. Vertrouwen kosttijd en je bewijzen als een betrouwbare partner kost dus ook tijd.Dat moet je winnen. Daar neem ik dan de tijd voor.”
  • Hero Brinkman (DPK) “Slapen vind ik eennutteloze bedoening. Het is alleen maar om je weer op te laden voorde volgende dag. Uit onderzoek is gebleken dat je eigenlijk maarzes uur slaap per etmaal nodig hebt. Ik heb mezelf aangewend om zomin mogelijk te slapen.”
  • Jolande Sap (GL) “Er is te veel fixatie op dekorte termijn. Je hebt vaak een veel langere periode dan die vierjaar nodig.”
  • Marianne Thieme(PvdD) “Tijd bepaalt het ritme van de mens. We zouden wat meer inhet ritme van de tijd moeten gaan leven. We zouden moeten kijkennaar wat hebben we nu nodig in plaats van ‘ik wil meer dan ik nodigheb’.”

In onze reeks ‘Nooit tijd voor geen tijd’ was al aandacht voorde onderwijswoordvoerders, een reeks sterke vrouwen van hogekwaliteit en een aantal politici waar ScienceGuide gewooneen beetje een band mee heeft. Allen werkten zijn mee aan de bundel’Tijd voor politiek’ van Paul Walters over tijdsbesef in depolitieke arena.  Alle 66 interviews van Paul Walters met depolitici lezen? Hij maakte bovendien zelf de portretfoto’s van allebetrokkenen! Kijk op de site van Gopher naar de volledige publicatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK