Kwaliteitszorg op hoog niveau

Nieuws | de redactie
19 oktober 2012 | Nederland scoort hoog bij de kwaliteit van zijn HO-kwaliteitszorg. Een Britse analyse laat zien, dat landen in Azië nu snel bijhalen bij landen als Duitsland en het onze. Opvallend zwak komen de USA naar voren, als ook Rusland en Singapore. Wat doet het Nederlands HO goed?

Het rapport van de British Council analyseerde de ontwikkelingvan de systemen van HO-kwaliteitszorg in Azië en mat deze af aan debereikte niveaus in hoog ontwikkelde Westerse landen. Het blijktdat Hong Kong inmiddels tussen de hoog ingeschatte landen alsAustralië en Duitsland is gestegen.  Het scoort met een factor7.2 op een vijfde plaats even hoog als Nederland op dit terrein endaarmee fors boven zowel China, Indonesië als de USA. Met eenresultaat van 9.4 op 10 gaat Australië aan kop.

Validering van de validering

Cruciale indicatoren waarop onder meer ons land goed presteertzijn de internationale erkenning van het (beleids)kader van devalidering van kwaliteit van de kwalificaties en de wijze waarop opnationaal niveau de HO-instellingen en hun aanbod wordengevalideerd. Tevens heeft de British Council gekeken naar dekwaliteitszorg bij het aanbod dat instellingen elders in de wereld- als speler  in het HO in andere landen – verzorgen. Deinternationale samenwerking van de nationalekwaliteitszorginstanties met collega’s wereldwijd is eveneens alscriterium meegenomen.

De ontwikkelingen in Azië blijken snel en stevig te zijn. Allebelangrijke kennisnaties kennen inmiddels nationale agentschappenvoor kwaliteitszorg van de eigen instellingen, à la onze NVAO. Debuitenlandse aanbieders van HO-opleidingen worden eveneensgevalideerd in Hong Kong, Singapore en Maleisië. Korea en Hong Kongmonitoren bovendien wat hun eigen HO-instellingen elders in dewereld aanbieden.

Asian quality assurance

Een uitvoeriger beschouwing van ScienceGuide.EU over derapportage van de British Council en de discussie daarover leest hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK