Wat zoekt Generatie Y?

Nieuws | de redactie
3 oktober 2012 | Hebben jonge werkzoekenden van 2012 echt zulke nieuwe, specifieke eisen aan een eerste baan? Onderzoekers van Saxion, UT en de OU concluderen, dat zij naar dezelfde zaken als werkomgeving, inhoud en imago kijken, maar hun wensen heel anders invullen. De oude lijstjes voldoen niet meer.

Volgens onderzoekers Stephan Corporaal, Maarten van Riemsdijk,Frits Kluijtmans en Tinka van Vuuren blijkt uit de literatuur datGeneratie Y, zoals de huidige generatie jongeren die uitstroomt uitVBO, MBO en HBO vaak aangeduid wordt, specifieke wensen stelt aaneen eerste baan.

Social media als eis

“Generatie Y wil ‘vrijheid, afwisseling, uitdaging en ruimtevoor het privéleven’. Ze ‘willen direct voldoening uit hun werk’ en’houden geen rekening met bestaande grenzen’, zo suggereert deliteratuur.” In tegenstelling tot wat veel literatuur suggereert,verschillen deze eisen niet wezenlijk van voorgaande generaties.Wat die eisen praktisch behelzen verschilt echter wel degelijk.

“Jonge baanzoekers vinden ongeveer dezelfde baan- enorganisatiekenmerken van belang die ook al bekend zijn uitwervings- en selectieonderzoek en taakontwerp onderzoek onderandere generaties,” schrijven de onderzoekers die zich baseren opeen meetinstrument dat ze ontwikkelden om te bepalen hoebaanzoekers een oordeel vellen over de inhoud van het gezochtewerk, werkomgeving en het imago van de organisatie.

Het is vooral de invulling van deze drie aspecten die GeneratieY zo onderscheid van andere generaties. “Voor de fysiekewerkomgeving benoemden ze bijvoorbeeld voorkeuren als debeschikbaarheid van ICT-hulpmiddelen als social media. Onderafwisseling vonden ze met name de afwisseling tussen individueelwerk en werk met veel sociale contacten belangrijk. Flexibiliteitassocieerden ze voornamelijk met het tijdig beschikbaar zijn vanroosters, zodat ze zelf waar nodig onderling kunnen ruilen.”

Jonge werknemer betrekken

In de huidige vragenlijsten die in wervings- enselectieonderzoek worden gebruikt, zijn dergelijke voorkeuren amperaanwezig, constateren de onderzoekers. “We krijgen dus metbestaande vragenlijsten van taakontwerp onderzoek onvoldoendeinzicht in wat jongeren werkelijk willen.”

Om dit soort generatieverschillen te ondervangen en zo problemenin matching tussen werkzoekende en werkgever te verhelpen raden deonderzoekers onder meer aan “jonge werknemers actief bij hetvormgeven van de vacatureteksten” te betrekken. “Zij weten precieswelke woorden doorgaans gebruikt worden door jonge baanzoekers enmet welke voorbeelden baan- en organisatiekenmerken verduidelijktkunnen worden.”

U leest het onderzoek in Tijdschrift voor HRM hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK