VVD wil doelmatiger HO-autonomie

Nieuws | de redactie
18 december 2012 | De VVD wil net als SP en PVV weten waar universiteiten hun geld aan besteden. Krijgen de onderzoekscholen hun geoormerkte geld wel? Autonomie en vrijheid zijn goede zaken, maar een motie ‘vanuit de flanken’ in de oppositie krijgt toch liberale steun.

Verschillende Kamerfracties wilden van minister Bussemaker opheldering over de beschikbare middelen en vooral over de vraag of deze ook echt optimaal worden ingezet voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De minister gaf in haar reactie aan, dat zij met de universiteiten in gesprek ging over deze kwestie. Een motie van de SP, met steun van de PVV, om dit nog scherper aan te zetten vond ze niet zo nodig.

Doelmatig ook bij autonomie

VVD-woordvoerder Pieter Duisenberg vindt de vraag naar doelmatige besteding echter een wezenlijker thema, dan het feit dat instellingen via hun lumpsumbekostiging in belangrijk mate zelf moeten kunnen sturen op hun inhoud en profiel. Hij heeft in de Kamer en overleggen met het veld al aangegeven, dat die autonomie hem niet ervan zal weerhouden toch van OCW te vragen om te vertellen waar het geld eigenlijk heen gaat.

Dat heeft ertoe geleid, dat een Kamermeerderheid nu voor  de eis zal stemmen, dat de minister de universiteiten opdraagt het geld voor de onderzoeksscholen ook concreet en verifieerbaar daaraan te besteden. Hoewel de minister stelde, dat het hier niet echt om geoormerkt geld zou gaan, houdt de Kamer voet bij stuk. Duisenberg acht dit een van de thema’s waarbij de doelmatige besteding van de middelen uit het HO-macrobudget door universiteiten en hogescholen nader bevraagd en zo nodig gestuurd moet kunnen worden.

De VVD schaart zich hiermee aan de zijde van de indieners van een motie op dit punt uit SP en PVV, een opmerkelijke combinatie. Ook anderen in de oppositie zullen de onderzoeksscholen willen helpen in hun strijd voor middelen. In de Tweede Kamer gaat men er nu van uit, dat ook de PvdA zich hier vervolgens achter zal scharen. Binnen coalities stemt men bij grote debatten meestal uit welke moties van andere fracties men wil steunen en daarbij wil men het zelden laten leiden tot verdeeld stemmen binnen het verstandshuwelijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK