Nieuwkomers: exacte vakken makkie

Nieuws | de redactie
10 april 2013 | Nederlandse scholen zijn ‘milder’ en docenten ‘gemakkelijker’ vinden kinderen van Poolse migranten. Het slagingspercentage ligt dan ook relatief hoog, blijkt uit onderzoek van De Haagse Hogeschool.

Onderzoeker Karin Nijhoff (Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, De Haagse Hogeschool) onderzocht de kenmerken van migratie van Polen naar Den Haag. In de bundel ‘Vele stemmen, een ander geluid: Poolse migranten in Den Haag’ wordt een aantal interessante bevindingen gepresenteerd.

Zo blijken Poolse leerlingen de exacte vakken in Nederland nogal makkelijk te vinden. En naar mate de leerlingen zich beter aanpassen aan de het Nederlandse systeem, neemt de discipline af en het spijbelen toe. De grote etnische diversiteit op het Haagse NOVA College blijkt voor veel Poolse kinderen nogal ‘wennen’ te zijn.

Strikte scheiding school en thuis

Uit gesprekken met docenten blijkt dat de Poolse ouders weinig tijd voor de kinderen lijken te hebben en zich niet met de schoolcarrière te bemoeien. Volgens Nijhoff worden de ouders in Polen minder bij het onderwijs betrokken en wordt er vanuit de scholen ook minder verwacht. In Polen is de scheiding school en thuis strikter en is de houding van docenten strenger.

“Dit strengere Poolse systeem heeft voor- en nadelen. De leerlingen op locatie Hooftskade komen uit een situatie waar met meer respect naar docenten wordt omgegaan. Ze zijn geconcentreerder, hebben een serieuze, prestatiegerichte houding: ‘De Poolse leerlingen hebben vanuit Polen een prestatiegerichte houding meegenomen. Op het Nova College is dat nog erg duidelijk zichtbaar. Alleen speelt de taalbarrière meestal een rol bij de frustraties waarmee velen te maken hebben’, zegt een van de docenten.”

“Een ander zegt: ‘De meeste leerlingen ervaren de school veel milder en de docenten makkelijker in de omgang dan in Polen’. De leerlingen weten wat er van hun verwacht wordt op de school, maar vinden de grotere vrijheid lastig. Verzuim en spijbelen komt dan ook vaak voor bij de Poolse leerlingen.”

Slagingspercentage is hoog

Dit ligt ten dele aan de grotere vrijheid op school, daarnaast worden de leerlingen thuis ook vrij gelaten. Ten slotte legt een docent het verband het niveau van de leerlingen: ‘Het slagingspercentage is behoorlijk hoog. De meeste Poolse leerlingen slagen voor hun examens en halen minimaal het niveau mavo-theoretische leerweg. De leerlingen zijn behoorlijk gedisciplineerd. Ook hebben ze een goede scholing vanuit Polen als basis. Het Nederlands onderwijs is voor hen eigenlijk wel makkelijker omdat de exacte vakken heel erg goed geleerd worden in Polen.’

“De leerlingen lijken zich aan het Nederlandse systeem aan te passen. In de eerste fase zoeken ze nog hun weg en zijn ze geconcentreerd en aanwezig. Hoe verder ze in het systeem zitten, hoe meer er gespijbeld wordt of hoe vaker ze te laat komen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK