Bètastudent sleutel in Techniekpact

Nieuws | de redactie
23 mei 2013 | In het Techniekpact vormt de samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijke spil. Gijs Boosten van de Stichting Bètadagen stelt dat “een andere belangrijke pion” wordt vergeten. “Studenten zijn het directe voorbeeld voor de middelbare scholieren die voor hun studiekeuze staan.”

“Afgelopen maandag, 13 mei, ondertekenden de ministers van OCW (Bussemaker), Ez (Kamp), SCW (Asscher) samen met het bedrijfsleven het Techniekpact. Een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om het nog steeds groeiende tekort aan bèta en technisch geschoold personeel terug te dringen.

Beste beentje voor

Al jaren staat het op de (politieke) agenda en poogt menigeen grote stappen te ondernemen, maar in de tussentijd blijft het tekort groeien. Met dit tempo moet het techniekpact daarom dus niet het zoveelste initiatief zijn, maar moet het snel tot resultaat leiden. De boodschap lijkt duidelijk: iedereen moet zijn of haar beste beentje voorzetten om deze bedreiging voor de Nederlandse economie het hoofd te bieden.

De samenwerking met het bedrijfsleven, zoals deze nu is vastgelegd in het pact, vormt een belangrijk onderdeel in de plannen. Toch wordt hierdoor snel een andere belangrijke pion vergeten: de studenten die op dit moment een bètatechnische opleiding volgen. Zij zijn immers het directe voorbeeld voor de middelbare scholieren die voor de keuze tussen een alfa-studie en de bètatechniek staan.

Profielkeuze is doorslaggevend

Studenten dragen al veelvuldig hun steentje bij rond de studievoorlichting. Tijdens open- en meeloopdagen kom je er legio tegen die scholieren laten zien hoe geweldig de wereld van de bètatechniek is. Hiermee geven zij veel middelbare scholieren die voor een natuurprofiel hebben gekozen het laatste zetje richting een studie in de bètatechniek.

Toch blijkt deze voorlichting helaas niet genoeg te zijn om het nijpende tekort te doen verdwijnen. Het echte keuzemoment om voor de bètatechniek te kiezen gebeurt namelijk niet in de laatste jaren van de havo en het vwo, dit moment ligt rond de profielkeuze in de derde klas! Voor de laatstgenoemde groep hebben studenten daarom de Bètadag opgezet: een dag waar middelbare scholieren enthousiast gemaakt worden om voor een natuurprofiel te kiezen.

Als meer scholieren voor een bètaprofiel kiezen, dan wordt de vijver om uit te vissen tijdens open- of meeloopdagen groter en zal de doorstroom naar een bètatechnische studie groter worden. Ook op dit front dragen de bètastudenten hun steentje bij en geven ze direct uitvoering aan het techniekpact.

Bètastudenten dragen Techniekpact

In 2013 is door bètastudenten uit Utrecht en Groningen al een Bètadag georganiseerd. Op deze dag in maart kwamen in totaal 285 scholieren uit 2 en 3 HAVO/VWO naar de universiteiten om te kijken wat een natuurprofiel hun te bieden heeft.

Het animo voor de Bètadag was overweldigend. Door een overvloed aan aanmeldingen, moesten er helaas ook een veel scholieren teleurgesteld worden. Voor ons als bètastudenten het teken dat scholieren behoefte hebben aan deze aandacht voor de profielkeuze. Hierin wordt contact met bètastudenten als een grote toevoeging ervaren door zowel de docenten als de scholieren zelf.

Op 7 februari 2014 zal de Bètadag wederom georganiseerd worden op (bijna) alle universiteiten met een bètafaculteit in Nederland. Zij zullen hun deuren open zetten voor alle profielkiezers van het havo en vwo. Op deze manier voeren de bètastudenten het Techniekpact uit en dragen zij hun steentje bij om het tekort aan bètatechnisch personeel te overwinnen!”

Gijs Boosten is bestuurslid van de Stichting Bètadagen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK