Internationaal talent naar Nederland

Nieuws | door Sicco de Knecht
14 mei 2013 | Het SER-advies en de CPB-rekensommen over de voordelen voor ons land van internationale studenten missen hun uitwerking niet. Het kabinet gaat actief aanmoedigen dat talent uit heel de wereld naar Nederland komt, vooral onder de bèta’s.
Beeld: Chuttersnap (Unsplash)

In het Techniekpact staat lapidair: “Nederland wordt aantrekkelijker voor buitenlandse studenten in bètatechnische studies.” Dat is nodig vanwege de tekorten en vanwege de pluspunten die zulk wereldwijd talent voor ons land oplevert. “Het is belangrijk voor de welvaart, de economie en het hoger onderwijs dat Nederland internationaal talent weet te werven en te binden,” onderstreept de SER bijvoorbeeld.

Uitzonderlijk laag percentage

Vergeleken met andere welvarende landen trekt Nederland weinig buitenlandse studenten. Jaarlijks komen nu zo’n 56.000 buitenlandse studenten voor een diploma naar Nederland. Ongeveer driekwart gaat na het behalen van hun bachelor of master terug naar het eigen land. Onder degenen die blijven, zijn er maar weinig afgestudeerd in een richting waaraan op de arbeidsmarkt een tekort is.

VNO-NCW onderstreept naar aanleiding van het SER advies hierover: “Nederland loopt bij het werven van buitenlandse studenten achter op internationaal gebied. Zo trekken we een uitzonderlijk laag percentage bètatechniek-studenten aan uit het buitenland.” Het Techniekpact pakt hier door. Zo zijn de kosten voor een verblijfsvergunning voor buitenlandse studenten dit voorjaar gehalveerd. Per 1 juni 2013 is het niet meer nodig om jaarlijks de verblijfsvergunning te verlengen, maar wordt de verblijfsvergunning voor de duur van de studie verstrekt.

Het bedrijfsleven zal nu ook meer werkervaringsplekken zoals stageplaatsen en traineeships aanbieden aan internationale studenten in bètatechnische opleidingen. “De universiteiten intensiveren hun gezamenlijke inspanningen om meer (inter)nationale studenten te laten instromen in bètatechnische studies,” meldt het Techniekpact bovendien

Sicco de Knecht :  Hoofdredacteur


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK