Internationale UM erkend

Nieuws | de redactie
16 mei 2013 | “We are right on track!” Rector Luc Soete van de Universiteit Maastricht toont zich trots op de twee belangrijke NVAO-keurmerken die zijn instelling deze week heeft verworven. Met name het bijzondere (kwaliteits)keurmerk internationalisering springt in het oog.

“Het kenmerk internationalisering is een externe erkenning van de internationaliseringinspanningen die de UM zich de afgelopen 10 jaar getroost heeft,” laat Soete weten verguld te zijn met de erkenning van NVAO. Na Wageningen is Maastricht de tweede Nederlandse universiteit met een keurmerk voor internationalisering.

International Classroom

De NVAO kende het keurmerk toe omdat het merendeel van de UM-opleidingen Engelstalig is en bijna de helft van de kleine 16.000 studenten en een kwart van de medewerkers uit het buitenland komt.  

De ‘International Classroom’ waar studenten uit alle landen op kleine schaal samenwerken en de verschillende internationale samenwerkingsverbanden van de UM dragen bij aan de uitstraling. “We zijn er van overtuigd dat de alumni van de UM tijdens hun studie uitstekend zijn voorbereid op een internationale carrière,” stelde de visitatiecommissie.

Hoogstaand onderwijsaanbod

Naast het bijzonder keurmerk voor internationalisering slaagde de Maastrichtse universiteit ook voor de ‘Instellingstoets Kwaliteitszorg’ die de instelling toetst op onderwijskwaliteit, organisatiestructuur en besluitvorming. Volgens de visitatiecommissie heeft de UM een hoogstaand onderwijsaanbod en is het systeem er om heen op orde.

“De verschillende bijeenkomsten, presentaties en discussies op locatie hebben het audit panel ervan overtuigd dat de visie op onderwijskwaliteit uiterst breed wordt gedragen: alle gesprekspartners, van de Raad van Toezicht tot decanen en studenten, zijn zich bewust van de hoofdkenmerken van de universiteit, spreken positief over internationalisering, probleemgestuurd onderwijs en multidisciplinair onderwijs en onderzoek, en bevestigen dat deze een integraal onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk van de universiteit. Dit geldt ook voor de kwaliteitscultuur die binnen de UM zowel op centraal als decentraal niveau breed gedeeld wordt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK