VU geeft New York veilige delta

Nieuws | de redactie
3 juni 2013 | Samen met MIT en Princeton levert de VU een Deltaplan dat New York moet beschermen tegen de volgende Sandy's. Het is zo opgesteld dat de stad wordt beschermd tegen een groot aantal toekomstscenario’s, zoals extreme zeespiegelstijging, zwaardere stormen en forse bevolkingsgroei.

In een uitgebreide kosten-batenanalyse rekenden de VU-onderzoekers de kosten van zes alternatieve plannen uit, waarin ze bekeken in hoeverre elk plan het overstromingsrisico verlaagt. Binnen de plannen bekeken zij typisch Nederlandse oplossingen zoals dijken, stormvloedkeringen en het opspuiten van zandstranden. Ook bekeken zij versterkende maatregelen, zoals het ophogen van individuele huizen, het afsluiten van metrotunnels en het aanscherpen van het verzekeringssysteem. Daarbij konden zij voortbouwen op eerder opmerkelijk werk dat vanuit de VU voor de metropool aan de Hudson was verricht.

Zeeuwse miljarden

Een plan met deltawerken zoals in Zeeland zou tussen de 15 en 21 miljard dollar gaan kosten. De economisch meest kosteneffectieve oplossing is een tussenoplossing, waarin bouwschriften worden aangescherpt door nieuwe huizen verder op te hogen en waarin kwetsbare infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, tunnels en waterzuiveringsinstallaties worden beschermd met kleine dijken.

Stranden en duinen worden opgespoten tot een veilige hoogte boven zeeniveau. Hoewel de kosten van deze variant het laagste zijn van de alternatieven, bedraagt deze variant nog altijd twaalf miljard dollar.

Dure, Nederlandse oplossingen

Het VU-onderzoeksrapport verschijnt tegelijkertijd met het moment dat burgemeester Bloomberg bekend maakt hoe de stad minder kwetsbaar gemaakt kan worden. Het rapport geeft hiervoor de wetenschappelijke onderbouwing en is uitvoerig met het stadsbestuur besproken.

Hoogleraar ‘Risk insurance and water management’ aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Jeroen Aerts vertelt hier het volgende over: “Door de omvang van de schade van Sandy staat men open voor Nederlandse oplossingen, zoals kleine dijken om infrastructuur heen en periodiek opspuiten van stranden. Dit zijn dure oplossingen, maar als je kijkt naar het economische belang van de stad, dan laat onze analyse zien dat deze investeringen economisch rendabel zijn”.

Zeven tunnels blank

Orkaan Sandy heeft verleden jaar enorme schade aangericht. De schade in de stad New York was ongeveer 25 miljard dollar, terwijl de totale schade in de staten New York en New Jersey meer dan 62 miljard dollar bedroeg. Tijdens de orkaan zijn ongeveer 30.000 huizen totaal verwoest.

Door uitval van de elektriciteit zaten miljoenen mensen zonder stroom. Wallstreet moest enkele dagen sluiten. Meer dan zeven metro- en autotunnels liepen onder water, waardoor miljoenen mensen dagen niet naar hun werk konden. Hoewel de stad voortvarend te werk is gegaan met de opruiming, zullen de wederopbouw en de ontwikkeling van beschermingsmaatregelen nog jaren duren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK