Studiesucces stap vooruit

Nieuws | de redactie
4 juli 2013 | Werkt ‘matching’ als extra inzet vanuit HBO en WO bij studiekeuze? Concrete ervaring in Maastricht biedt nu opbouwende signalen. Studenten die voor aanvang van de studie een positief advies ontvingen, krijgen na het eerste jaar meestal ook een gunstig BSA.

De UM-faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen begon in 2011 met activiteiten rond de ‘matching’ van inkomende studenten. Een analyse van de eerste resultaten bij European Studies en Cultuurwetenschappen stemt positief, zo meldt de universiteit. Studenten die voor aanvang van de studie een positief advies ontvingen, krijgen na het eerste jaar meestal ook een positief bindend studie advies (BSA).

Student serieus genomen

Patrick Bijsmans, opleidingsdirecteur European Studies, licht toe hoe de aanpak is en wat de uitkomsten nu laten zien. “Sinds 2011 kijken we intensiever of de aankomende studenten ‘matchen’ met de opleiding van hun keuze. Dat betekent concreet dat alle aankomende studenten een uitnodiging voor een vragenlijst krijgen en aansluitend een advies van de opleidingsdirecteur en studieadviseur. Naar aanleiding van de vragenlijst wordt ongeveer de helft van de aankomende studenten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek alvorens ze hun studiekeuze-advies krijgen.”

“Uit de eerste resultaten blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen het beeld dat de opleidingsdirecteur en studieadviseur krijgen op basis van de vragenlijst en het gesprek en de behaalde studieresultaten in het eerste jaar. We zien een sterke correlatie tussen de antwoorden op sommige vragen en de kans van de student om het eerste jaar succesvol af te ronden.”

“We zijn erg blij met deze eerste resultaten, het is natuurlijk fijn als blijkt dat je advies juist was. Ook van studenten krijgen we goede feedback: ze voelen zich serieus genomen en gesteund in het maken van de juiste studiekeuze.”

De komende jaren wordt het traject nog verder verfijnd. Ook zal samen met het Centraal Planbureau onderzoek worden gedaan naar het studiekeuzetraject. Amanda Kluveld, opleidingsdirecteur Arts and Culture/Cultuurwetenschappen: “Deze samenwerking met het CPB vindt in ieder geval plaats voor alle studenten die zich hebben ingeschreven voor de bachelor Arts and Culture/Cultuurwetenschappen in het academisch jaar 2013-2014. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de samenwerking mogelijk verlengd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK