Al het onderwijs en onderzoek open

Nieuws | de redactie
21 augustus 2013 | Open access moet standaard zijn in onderwijs en onderzoek. Dat is de belangrijkste aanbeveling van SURF en zijn collega-koepels in Europa aan de EU. “ ‘Open’ is een praktische en belangrijke modus operandi voor een effectief en innovatief wetenschap en hoger onderwijs systeem.”

In een rapport van verschillende onderzoek- en onderwijskoepels wordt de Europese Commissie aanbevolen een breed beleidskader te gaan ontwikkelen om het volledige potentieel van openheid van de resultaten in het hoger onderwijs en onderzoek te benutten. 

De organisaties –  waaronder de Higher Education Funding Council for England, het Finse CSC – IT Center for Science en SURF – brachten het ‘open’-landschap in kaart. Zij concluderen dat de recente ontwikkelingen in digitalisering de vraag naar de noodzaak van ‘open’ steeds meer op de voorgrond hebben gezet. De verschillende Europese opinieleiders en organisaties op dit terrein zijn samengebracht in het project e-InfraNet.

Versterkte impact en transparantie 

In het rapport van SURF en zijn partners worden verschillende voordelen genoemd van het zo veel mogelijk open gooien van onderwijs en onderzoek in Europa. Met name de kosteneffectiviteit, versterkte impact en zichtbaarheid van R&D en de maatschappelijke transparantie en verantwoording vormen belangrijke redenen om zoveel mogelijk openheid na te streven.

Volledige openheid, betekent niet alleen open access bij wetenschappelijke publicaties, maar ook in andere gebieden als software, educational resources en het vrijgeven van de gebruikte onderzoeksdata. E-InfraNet heeft die verschillende onderdelen in onderstaande tabel aangegeven. 

AfbeeldingOpen

 (Afbeelding: e-InfraNet)

Om dit te bereiken zullen hoger onderwijsinstellingen en onderzoekers zo veel mogelijk moeten zorgen dat alle publiek gefinancierde activiteiten open access zijn, stelt e-InfraNet. “De realisatie van ‘Open’ met gesloten methodes is paradoxaal en kan niet worden bereikt. Open verwijst naar de verbondenheid tussen content, processen, infrastructuur en cultuur.” 

Open als basis voor toekomstig onderzoeker

Om deze cultuur van openheid te bereiken moeten mensen in organisaties, goed getraind worden, stelt het rapport van e-InfraNet. “Onderzoekers en personeel dat werkt aan ‘open’ en in ‘open ontwikkelingsprocessen’ worden actief bijgestaan met geschikte training en hulp. Open Education initatieven moeten worden ontwikkeld als een belangrijke, natuurlijke basis voor de ‘onderzoeker van de toekomst’.” 

Om een dergelijke infrastructuur te ontwikkelen, dringt e-InfraNet er bij de Europese Commissie nu aan ook politiek werk te maken van een breed ‘open’ beleidsraamwerk waarin al deze facetten worden opgenomen. “Met een duidelijke en bewuste keuze voor ‘Open’ als de modus operandi in wetenschap en hoger onderwijs leggen de Europese Commissie, nationale overheden, financiers, aanbieders van infrastructuur en instituties een sterke basis voor een duurzamer en betere gecoördineerde ontwikkeling van open benaderingen.” 

Het volledige rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK