Majorana voor innovatie

Nieuws | de redactie
2 oktober 2013 | Dankzij de ontdekking van het Majorana-deeltje is een stroomversnelling gekomen in het denken en werken aan een ‘quantumcomputer’. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid starten nu samen QuTech, als deel van €4 miljard innovatie-investeringen.

“QuTech is een voorbeeldig resultaat van samenwerking op het gebied van innovatie. De beste onderzoekers werken samen met de meest innovatieve ondernemers en de overheid om een revolutionaire techniek door te ontwikkelen tot nieuwe producten,” zegt minister Kamp. Ondanks dat het ‘majorana jagen’ de puurste vorm van fundamenteel onderzoek was, is de impact ervan groot. “Dit kan leiden tot nieuwe maatschappelijk relevante producten en diensten, zoals het voorspellen van de werking van medicijnen. En natuurlijk voor meer inkomsten en banen in Nederland,” benadrukt Kamp dan ook.

Volgende generatie

De volgende generatie computer moet over 15 jaar realiteit kunnen zijn. Bij deze nieuwe computer wordt gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogenaamde quantumbits. Deze kleine deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Ook wordt het makkelijker om de eigenschappen van bepaalde materialen en bodemlagen te berekenen en te voorspellen.

Het lijkt bijna geen toeval, dat deze grote investering gedaan kan worden, nu in Italië het raadsel over de verdwijning van de geniale fysicus Ettore Majorana in de jaren dertig van de vorige eeuw opgelost lijkt te zijn……. 

€4 miljard investeren, ook in MKB

De oprichting van QuTech is een van de onderdelen van het Innovatiecontract van het Rijk met de kennisinstelingen en het bedrijfsleven. De TU Delft draagt aan dit specifieke project jaarlijks €5 miljoen bij, TNO en de ministeries ongeveer €4 miljoen. Ook NWO en het bedrijfsleven, zoals Microsoft, zullen een bijdrage leveren.

Vandaag wordt in dit verband het Innovatiecontract gesloten tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven. De totale waarde bedraagt €4 miljard voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. In het contract is ook afgesproken het MKB nadrukkelijker te betrekken. Zo komt het MKB met investeringen tot €20.000 in aanmerking voor innovatiesteun van de overheid bij samenwerkingsprojecten. Zij mogen deze investeringen in onderzoek en innovatie voortaan niet alleen in geld, maar ook in middelen (bijvoorbeeld machines en gebouwen) doen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK