Bèta-fusie Amsterdam gestrand

Nieuws | de redactie
20 december 2013 | De UvA-studenten en medewerkers hebben zich tegen de bèta-fusie met de VU uitgesproken. Dat betekent dat start van de Amsterdam Faculty of Science voorlopig niet door gaat. Desondanks hadden beide universiteiten per 1 januari wel al een decaan voor deze faculteit aangesteld. Wat nu?

De medezeggenschap heeft formeel instemmingsrecht over de bèta-fusie. In een brief aan de medezeggenschap schreven de colleges eerder deze maand:  “Deze integratie is immers een majeure stap in de uitwerking van de profielafspraken met OCW en vergt een wijziging van het Universiteitsregelement van de UvA waarop u instemmingsrecht heeft.” Instemming was een voorwaarde om van het voorgenomen besluit een definitief besluit te maken, zo lieten de Colleges weten aan de medezeggenschapsorganen.

Karen Maex nu onzeker over haar werk

Beide universiteiten hebben in oktober van dit jaar al wel een nieuwe decaan aangesteld, de uit Leuven afkomstige Karen Maex. Wat haar rol nu gaat worden nu deze fusie is opgeschort, is nog niet duidelijk.

Dat dit een gevoelige deuk is voor de besturen van beide instellingen is duidelijk, juist omdat een nieuwe gezamenlijke faculteit deel uitmaakte van de prestatieafspraken met OCW. De UvA kan nu nog wel via de rechter een geschil aangaan met de medezeggenschap. “Het is goed dat we deze fase nu kunnen afronden, hoewel de Colleges van Bestuur op een andere uitkomst gehoopt hadden”, zegt UvA-voorzitter Louise Gunning. 

Voor de nieuwe VU-voorzitter is deze zet van zijn fusiepartner bij de start van zijn bewind bijzonder bitter te noemen. Jaap Winter zegt nu “Het is buitengewoon jammer voor onze universiteiten dat een zo beloftevol initiatief nu een halt is toegeroepen. Wij zullen ons in januari  beraden op wat ons te doen staat.” 

OCW was positief gestemd

Voor OCW zal dit ook een teleurstelling zijn, want minister Bussemaker liet aan het begin van deze maand nog weten enthousiast te zijn over deze fusie in haar brief aan de twee colleges. 

Bussemaker schreef: “Deze geïntegreerde bètafaculteit is een belangrijk onderdeel van het instellingsprofiel dat u heeft vastgesteld in de prestatieafspraak die u in 2012 met het ministerie heeft gemaakt. In het advies van de reviewcommissie is aangegeven dat  de optie tot samenvoeging van de twee bètafaculteiten van de VU en de UvA tot één faculteit, in de ogen van de commissie veel perspectief biedt. U heeft sindsdien aanzienlijke stappen gezet met de uitvoering van de plannen.”

Van Vught bijna dwingend

Het idee van de bètafusie werd in 2012 met lof ontvangen door de reviewcommissie van Frans Van Vught, maar deze vond toen wel dat de planvorming voor deze nieuwe faculteit nog weinig kordaat. “De Amsterdam Academic Alliance en de samenvoeging tot één bèta-faculteit van UvA en VU worden wel ronkend aangekondigd maar niet volop doorgezet. “Een ruim perspectief,” noemde Van Vught dit vilein, waarbij echter “niet altijd duidelijk is wat in 2015 zal zijn gerealiseerd.” Wat men concreet zou doen samen leek nog grotendeels in nevelen gehuld.

Bijna dwingend schetste de Review Commissie voor de UvA wat zij zou moeten doen. De bèta-fusie van VU en UvA noemde zij “een optie die in de ogen van de Commissie veel perspectief biedt.” Kort en goed gezegd: fuseer toch alstublieft tot één universiteit van internationale allure en schrap daarbij de reeks opleidingen die u aanbiedt op matig niveau.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK