Geen steun voor VVD-voorzet

Nieuws | de redactie
5 december 2013 | Science in Transition is niet zo verrukt van de gedachte van de VVD om te gaan schuiven met het onderzoeksgeld. Dat de bewindslieden een andere koers willen varen, spreekt de actievoerders in de wetenschap meer aan.

Men is “blij met de reacties van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker op het voorstel van Anne-Wil Lucas (VVD) om geld over te hevelen van de eerste naar de tweede geldstroom. Net als de bewindslieden denkt Science in Transition niet dat deze verschuiving de sturing op kwantiteit en bibliometrische parameters in de wetenschap kan doorbreken.”

Grotere rol voor valorisatie 

Het voorstel van Lucas gaat bovendien verder dan “NWO meer geld laten verdelen ten koste van de eerste geldstroom. De eisen die NWO stelt aan onderzoekers zouden ook moeten veranderen,” stelt Science in Transition bezorgd vast. Zij citeren het artikel van de VVD-politica op ScienceGuide, waarin zij onder meer bepleit: ”Bovendien kunnen we via NWO de eenzijdige focus op publiceren doorbreken en verleggen naar een grotere bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en samenwerking tussen wetenschappers.”

Daar zouden andere middelen beter voor zijn, zo lijkt hen. Dat werd ook door Lucas’ partijgenoot Sander Dekker in het Kamerdebat over het wetenschapsbeleid naar voren gebracht vanuit het kabinet. In het nieuwe Standard Evaluation Protocol van VSNU, KNAW en NWO, waarmee universiteiten geëvalueerd worden, gaat maatschappelijke en economische valorisatie een grote rol spelen, heeft minister Bussemaker toegezegd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK