Nieuwe zorg, nieuw onderwijs

Nieuws | de redactie
17 januari 2014 | De nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg heeft ook impact op hoe de zorgberoepen zich gaan ontwikkelen. Stenden gaat met het Friesland College en Zorggroep Alliade een bijzondere samenwerking aan. Doel is het ontwikkelen van nieuwe zorgberoepen en een nieuwe leeromgeving.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een eerste terrein waar Stenden, het Friesland College en Alliade een gezamenlijk traject starten om te bepalen wat er van de toekomstige medewerkers binnen de WMO-zorg wordt gevraagd. Welke competenties zijn daar voor nodig? Hoe leiden we (jonge) mensen op om klaar te zijn voor de maatschappelijke veranderingen die op de zorg afkomen?

Creatief, flexibel en zelfstandig

Ook wordt er dit jaar een leerstudio gestart waar minimaal twintig MBO-studenten aan de slag gaan. Zij gaan pionieren en helpen werkenderwijs de nieuwe beroepen vorm te geven. Studenten van Stenden zullen hen deels begeleiden en onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de organisatie van de zorg. Doel is een goed en helder beroepsprofiel te ontwikkelen voor de toekomstige werkers binnen de WMO op MBO en HBO niveau. Wat is er dan nodig aan opleiding, eisen en stages om jongeren klaar te stomen voor deze nieuwe functies?.

De verwachting is dat de werkers binnen de WMO aanvullende en soms andere competenties nodig hebben dan begeleiders of verzorgers in de gehandicapten- of ouderenzorg nu. Zij krijgen waarschijnlijk een meer coachende rol en moeten meer generalist zijn, omdat ze met veel verschillende cliënten te maken krijgen met ieder hun eigen problemen en achtergrond. Daar horen competenties bij als creativiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid en bedrijfsvoering.

Praktijkbehoefte centraal

Studenten leren vooral in de praktijk en worden daarbij intensief begeleid vanuit de partners. Ook krijgen zij op de werkplek onderwijs via het Friesland College. Zij leggen hun ervaringen vast, die input zijn voor toegepast onderzoek door Stenden. De resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens weer aanleiding om de opleiding verder te verbeteren of het beroepsprofiel aan te passen. Op die manier sluit onderwijs steeds beter aan op de behoefte in de praktijk.

Ook op andere manieren en plekken wordt intensiever samengewerkt. Docenten van het Friesland College en Stenden worden uitgenodigd colleges te geven aan personeel van de dochterstichtingen van de zorggroep. Aan de andere kant stelt Alliade haar eigen aanbod aan interne opleidingen ook open voor docenten en studenten van de onderwijsinstellingen. Docenten worden uitgenodigd mee te werken binnen Alliade en professionals van Alliade verzorgen gastlessen binnen de scholen. Alles met als doel elkaar en elkaars werkveld beter te leren kennen en tot een optimale afstemming te komen van onderwijs en de praktijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK