Techniek breekt door

Nieuws | de redactie
10 januari 2014 | Het KIVI ziet een belangrijke trendbreuk in de blijvende aandacht voor techniek en de kracht van de opleidingen op dit terrein. Voorzitter Martin van Pernis wijst vooral op de doorbraken die hier in het HBO zijn gerealiseerd. Het is daar niet meer “een zoektocht in het ongewisse.”

In zijn Nieuwjaarsrede zei Van Pernis: “In de afgelopen jaren is door velen een grote inspanning geleverd aan het thema technisch onderwijs. Onder druk van dreigende tekorten zijn vele instanties bezig geweest met het aantrekkelijker maken van het technisch onderwijs.”

Inzichtelijk HBO

“In de commissie over het hoger technische en natuurkundig onderwijs, welke ik zelf mocht leiden, heb ik samen met anderen, gepleit voor het drastisch terugbrengen van het aantal basisrichtingen om daarmee het onderwijs inzichtelijk te maken. Immers, bij de keuze voor een technische studie, was het een zoektocht in het ongewisse.”

“Geweldig is dat de hbo’s dit hebben opgepakt en daadwerkelijk aan de gang zijn gegaan om het aantal studierichtingen te reduceren tot 8 hoofdrichtingen. Hulde in dat verband aan Ron Bormans die hier een absolute voortrekkersrol heeft gespeeld en nog altijd speelt.”

Kwaliteit voorop

De ingenieurs benadrukken dat in 2014 de kwaliteit van het HBO en WO hoog op de agenda moet blijven staan. Het KIVI geeft daarbij een eigen invalshoek in de discussie rond ‘Science in transition.’

“Kwaliteit van hoger onderwijs is alleen mogelijk met voldoende financiering. Dat wil zeggen: stabiliteit voor technische universiteiten voor wat betreft de eerste geldstroom. Tegelijkertijd moet een oplossing gevonden worden voor een te sterke fixatie op publicaties bij universiteiten, die vaak slecht uitpakt voor technische wetenschappers omdat zij daar niet op gefocust zijn. We gaan daarvoor input leveren in de wetenschapsvisie die minister Bussemaker deze zomer zal presenteren.”

Meer Hannover, minder Sotsji

Dat ons land partnerland is in 2014 van de Hannover Messe kan juist voor de technologie en het technisch bedrijfsleven, HO en R&D niet hoog genoeg ingeschat worden. Van Pernis had daarbij een scherpe boodschap aan de bewindslieden. Waar iedereen blijkbaar weer mee wil naar Sotsji, lijkt men nauwelijks te beseffen hoe buitengewoon belangrijk de Messe is als wereldwijd evenement van de hightech.

“Nederland is dit jaar partnerland van de Hannover Messe. Als het om de Olympische Spelen gaat, staan onze politici in de rij om mee te gaan en zich te presenteren in het Holland House. Naar de Hannover Messe zal slechts onze minister-president acte de présence geven. Hij zal daar niet opvallen tussen vrijwel de gehele Duitse ministerraad. Beste mensen, ik sprak het recent in Nieuwspoort uit: de technologie is de levensader van ons land en dus niet slechts een thema van de minister-president of de minister van Economische Zaken.”

Precies deze zelfde boodschap noteerde ScienceGuide dezer dagen uit de mond van een Nederlandse ondernemer in de top van de Duitse hightech-industrie, bij de presentatie van de plannen voor de Hannover Messe. Hij wees er op, dat Angela Merkel vorig jaar met Vladimir Poetin de Messe opende, toen Rusland partnerland was. In 2012 was China dit, overigens.

Merkel werd vergezeld door al haar ministers en uit alle deelstaten van Duitsland kwam de politieke en economische top eveneens acte de présence geven. Men had nu vernomen, dat premier Rutte voor de openingsceremonie op 6 april zou komen en ook op 7 april met Merkel samen de Messe zou bezoeken. “Dit zal in Duitsland en in de hightech-sector wereldwijd niet zo veel indruk maken. Men verwacht van een partnerland iets anders dan dat de premier even in en uit vliegt,” waarschuwde hij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK