Pizza Sessie bij wet

Nieuws | de redactie
25 april 2014 | De Kamer wil dat studenten serieus mee gaan besturen in HBO en WO. Het voorstel daartoe van Tanja Jadnanansing (PvdA) kreeg een meerderheid. “Laten we de mindset hier nu over openen”, zegt zij.

Al vaker worstelde ‘Den Haag’ met de rol van de studenten in het bestuur van het HO. Medezeggenschap, betrokkenheid, opleidingscommissies, daar is iedereen sowieso voor. De jongeren boven de achttien die als volwassen burgers en deelnemers in universiteit en hogeschool mede verantwoordelijkheid geven, ligt een stuk lastiger. Veel bestuurders zien hen in de kern nog als veredelde scholieren.

Dat bleek ook de vorige keer toen de Kamer de studentassessor bij wet een serieuze rol wilde geven als een deel van de HO-governance. Halbe Zijlstra ging er uiteindelijk mee akkoord, maar de Eerste Kamer blokkeerde zoveel innovatie van het bestuur met de nodige hardnekkigheid. Hier je sterk voor maken is dus een Himmelfahrtskommando.

Ondermijnt de zuiverheid

Dat was duidelijk ook bij het ambtelijk advies dat Jet Bussemaker had gekregen voor het Kamerdebat over governance.  De minister bestreed een stevige rol voor de studentassessor met vuur, ook al was het partijgenote Jadnanansing. Die nu deze vernieuwing durfde te agenderen. Bussemaker had geen zin in een déconfiture in de senaat. “De studentassessor is in de Eerste Kamer bij mijn voorganger uit de wet gehaald en ik denk terecht. Ik denk namelijk dat je echt verwarring krijgt. Je ondermijnt de zuiverheid van de verhoudingen, want je gaat een studentassessor mede verantwoordelijk maken voor het bestuur.”

Die opstelling van de minister is begrijpelijk zo lang Rutte II in de Senaat feitelijk een minderheidskabinet is, dat afhankelijk is van de luimen van D66, GroenLinks, CDA en de refo’s.  Aan mijn lijf geen polonaise moeten Bussemaker en haar ambtenaren gedacht hebben.

Jadnansing zette niettemin door, ze kreeg steun van het CDA en van de gedoogpartner D66. Zij kwam met een motie voor een heel prudente stap vooruit in de rol van een studentassessor in het HO bestuur. Dat was zeer bewust gedaan, zo vertelt zij ScienceGuide. “Dit is een prudente stap vooruit, dat klopt helemaal.”

Geen loos gebaar

Zij wil geen loos gebaar, maar een serieuze opening. “Het is een milde versie en vernieuwing, heel bewust. Ik wil allereerst hiermee de mindset openen van de bestuurders. De Raden van Toezicht en CvB’s in het HBO en WO. Heel veel van hen staan daar beslist open voor zij vinden een stevige, een serieuze input vanuit studenten erg waardevol. Mijn voorstel geeft dat body.”

Dat minister Bussemaker eerst nog terughoudend was, waardeert Jadnanansing wel.  “Als minister wil zij geen onbedaarde ingrepen in de governance zoals het een afschaffen van Raden van Toezicht, iets dat de SP nu wil. Die doordachte opstelling van Jet Bussemaker vind ik juist heel goed, erg verstandig. Dus dat zij mijn voorstel eerst nog wat kritisch beschouwt – gelet ook op het verleden in de Eerste Kamer – begrijp ik niet alleen, ik vind dat ook verstandig.”

Milde stap vooruit

“Nu de Kamer in meerderheid mijn ‘milde stap vooruit’ steunt, zal de minister daar ongetwijfeld daar goed naar luisteren. En ik ook zelf die mindset willen openen”

Die invalshoek is zowel in het HBO als nu ook in het MBO bekend van Jadnanansing. Het openen van de dialoog en mindset heeft zij vanuit de Kamer al heel centraal gesteld, door met studenten uit heel het land en vele opleidingen met zo geheten ‘Pizza Sessies’. De nu voorliggende voorzet met de studentassessor lijkt dus wel wat op een dergelijke concretisering van het abstracte begrip betrokkenheid.

“O ja, dat vind ik een hele mooie! Dit voorstel is inderdaad een soort ‘Pizza Sessie bij wet’. Een aansporing aan Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur om niet alleen incidenteel studenten te betrekken in bestuur van HBO en WO. Het gaat er om dat zij blijvend een gedegen rol krijgen. Niet om een verkeerde stoelendans te creëren, maar voor de inhoud en een bestuurlijke openheid die niet vrijblijvend is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK