Studiesucces maakt minister bezorgd

Nieuws | de redactie
17 april 2014 | Jet Bussemaker maakt zich zorgen dat “ook in 2012 het studiesucces laag is gebleven” in het hoger onderwijs. Wel ziet zij goede ontwikkelingen dankzij het Sirius Programma en de borging van kwaliteit in HBO en WO. Zij gaat ‘on tour’ om “input te vergaren” voor haar HO-strategie.

De minister reageert op de punten van aandacht die de Inspectie in haar Onderwijsverslag op tafel heeft gelegd. Zij stelt vast dat de inspectie aangeeft “dat het onderwijsniveau in het hoger onderwijs lijkt te stijgen door  strengere niveaueisen, de algemene tevredenheid onder studenten met name in het wo toeneemt en de kwaliteitsborging verbetert.”

Zorg heeft Bussemaker over  aandachtspunten als “de diplomarendementen en het aantal uitvallers en switchers. Ook het studiesucces is in 2012 laag gebleven. Mede daarom zijn er eind 2012 met alle universiteiten en hogescholen prestatieafspraken gemaakt; afspraken die gaan over onderwijskwaliteit en studiesucces, en ook over profilering in onderwijs en onderzoek en vergroting van de deelname aan excellentietrajecten.”

Pluspunten bij Sirius

De internationale oriëntatie van Nederlandse studenten is nog steeds aanzienlijk minder sterk dan de Nederlanders over zichzelf veelal denken, zo laat de Inspectie ook nu weer zien. Bussemaker reageert daar als volgt op: “De Inspectie concludeert dat nog steeds relatief weinig Nederlandse studenten een volledige opleiding in het buitenland volgen. Gezien de sterke internationale oriëntatie van de Nederlandse kenniseconomie en het groeiend belang van interculturele  =competenties op de arbeidsmarkt zouden meer Nederlandse studenten ervaring in het buitenland op moeten doen. Het stimuleren van buitenlandervaring en het internationaliseren van het curriculum hier in Nederland zullen ook als belangrijke punten naar voren komen in de visie internationalisering die wij voor de zomer naar de Kamer sturen.”

De minister noteert ook duidelijke pluspunten, zoals de “flinke stappen” die zijn gezet “op het gebied van excellentie, onder andere in het kader van het Sirius Programma. Selectieve university colleges met kleinschalig en intensief onderwijs en excellentietrajecten voor studenten die meer  kunnen en willen, zijn niet meer weg te denken in het hoger onderwijs.”

HO-tour voor strategie

Bussemaker kondigt aan, dat zij in het hoger onderwijs een “tour” zal gaan houden om de nieuwe ‘strategische agenda’ inhoudelijk te vullen. “Om het hoger onderwijs nog verder te verbeteren gaan we, in navolging van de succesvolle MBO-tour, ook in het  hoger onderwijs in gesprek met studenten, docenten en bestuurders over de toekomst  van het hoger onderwijs. De tour heeft als doel input te vergaren voor de volgende strategische agenda.” 

Oude rotten in het hoger onderwijs zullen deze aankondiging met een licht nostalgische siddering vernemen. Zij herinneren zich nog het programma ‘Nijs on Tour’, waarin de VVD-bewindsvrouwe in het land de discussie over haar plannen wilde entameren en vooral ‘met echte studenten’ wilde praten, die niet vertegenwoordigd waren door ISO en LSVb. De bijeenkomsten bleken een soort ‘dialogues des sourdes’ op te leveren en de staatssecretaris voelde zich vooral bevestigd in haar gelijk. Ongetwijfeld zal Bussemaker een doordachtere opzet en invulling van haar trektocht door HO-land kiezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK