Bussemaker bezorgd over alfa’s

Nieuws | de redactie
26 juni 2014 | “Laat ik vooropstellen dat ik de uitkomst zorgelijk vind: 26 van de 212 opleidingen met een herstelperiode is echt te veel.” Bussemaker reageert op de accreditatie van de NVAO van de alfaopleidingen. “De gegeven oordelen zijn ernstig”, maar van fraude is geen sprake.

Bussemaker reageert twee dagen na de kritische analyse van de NVAO over de opleidingen van de geesteswetenschappen. De minister benadrukt dat teveel alfaopleidingen onvoldoende scoren. Ze is echter wel opgelucht dat er geen fraude in het spel is. “Laat ik vooropstellen dat ik de uitkomst zorgelijk vind: 26 van de 212 opleidingen met een herstelperiode is echt te veel. Wel wil ik benadrukken dat de NVAO mij ervan heeft verzekerd dat de onvoldoendes niet zijn gegeven op grond van fraude of onrechtmatig handelen.”

“Hoewel mij dat gerust stelt,” zo gaat de brief van de minister verder, “vragen de uitkomsten van  de recente accreditatiebeoordelingen om een voortvarende aanpak. Dat ervaren de universiteiten gelukkig ook zo; ik zie dat de universiteiten onmiddellijk aan de slag zijn gegaan met de verbetertrajecten. Voor alle opleidingen met een herstelperiode zijn door de instelling verbeterplannen ingediend die inmiddels zijn goedgekeurd door de visitatiepanels en de NVAO.”

Accreditatiestelsel werkt

Deze kritische analyse van de NVAO toont volgens de minister wel aan dat het nieuwe accreditatiestelsel werkt. “De gegeven oordelen zijn ernstig, maar het laat ook zien dat de wijzigingen in het  accreditatiestelsel die we onlangs hebben doorgevoerd werken. De  vrijblijvendheid is uit het systeem gehaald en de eisen zijn aangescherpt. Dit  heeft als logisch gevolg dat meer opleidingen deze verscherpte eisen niet in één  keer halen.”

Volgens Bussemaker heeft deze kritische analyse van de NVAO een aantal oorzaken. “Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de teruglopende studentenaantallen, kleinere opleidingen en bredere programma’s. De herlabeling van masteropleidingen tot bredere programma’s heeft ook nog niet altijd geleid tot samenhangende masteropleidingen; in veel gevallen lijkt nog te weinig sprake van een geïntegreerde programmering doordat de oude programma’s nog steeds als zelfstandige opleidingen opereren.”

Verder constateert de minister dat “de Geesteswetenschappen  traditioneel sterk gericht zijn op het opleiden van studenten. Meer focus op onderzoek heeft druk gezet op onderwijs. De werkdruk is bij veel opleidingen hoog en heeft geleid tot minder inzet voor het onderwijs en de begeleiding van afstuderende studenten.”

Aanvullende stappen

Tot slot richt Bussemaker zich tot bezorgde studenten en verwijst ze door naar de examencommissie van de specifieke opleiding om te kijken of er aanvullende stappen wenselijk zijn. “Mochten studenten zich zorgen maken naar aanleiding van de bevindingen van de NVAO, dan roep ik hen op om dit te melden bij de universiteit. De examencommissie van de opleiding is verantwoordelijk voor het afstuderen van een student. Die commissie kan beoordelen of er aanvullende stappen wenselijk zijn. Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK