Soepel regime voor studerende moeder

Nieuws | de redactie
8 augustus 2014 | Bij uitval van de studie moeten studerende moeders de prestatiebeurs al terugbetalen, maar bij vertraging ook de eenoudertoeslag. Daarom willen de moeders meer begeleiding om zorgtaken en studie beter te combineren. Bussemaker schreef een brief om hen gerust te stellen.

Jonge alleenstaande moeders ondervinden veel hinder tijdens hun studie, zo schrijven zij in een brief aan de minister. Het is financieel buitengewoon lastig om zowel de zorg te dragen voor een kind als ook het vaak verplicht volgen van een studie.

Bussemaker laat in gezamenlijke reactie met Lodewijk Asscher weten: “De minister van SZW en ik zijn van mening dat (jonge) mensen een opleiding moeten kunnen volgen en afronden die kansen biedt op betaald werk. Dit geldt onverkort voor vrouwen die vroeg of heel vroeg moeder worden. Een afgeronde opleiding biedt hun meer mogelijkheden voor zichzelf en voor hun kind(eren) te  zorgen. Om die reden doen wij ons uiterste best obstakels weg te nemen.”

Onvoldoende begeleiding

In de brief schrijft het steunpunt verder dat er bij deze moeders sprake is van onnodige studievertraging en uitval als gevolg van onvoldoende specifieke begeleiding en coaching en overige randvoorzieningen om studie en zorgtaken te combineren. De stichting zegt daarnaast dat alleenstaande jonge moeders verplicht worden om scholing (met studiefinanciering) te volgen, er des te meer reden is om hier aandacht voor te hebben.

De minister laat weten dat er wel degelijk sprake is van begeleiding van jonge moeders. “Zowel mbo- als ho-instellingen geven aan extra faciliteiten te bieden. Deze variëren van een checklist over alles met betrekking tot de aanstaande bevalling tot alles wat hiervoor geregeld moet  worden: de hulp die bij de bevalling nodig is, een aanvullende begeleidingsafspraak in de onderwijsovereenkomst.”

De minister stelt ook dat er geen officiële verplichting is om onderwijs te volgen, alleen als deze moeders een uitkering aanvragen bij de gemeente en als daar vervolgens geconstateerd wordt dat het huidige diploma van de moeder onvoldoende kansen biedt voor de arbeidsmarkt.

Het HO geeft meer ruimte

In het HO ziet de minister bovendien weinig obstakels voor studerende moeders, zeker in vergelijking met het MBO waar veel minder sprake is van zelfstudie. “In het hoger onderwijs is veel meer ruimte om het volgen van lessen of colleges te combineren met de zorg voor een kind: het ho kent meer zelfstudie dan het mbo.”

Daarnaast wijst Bussemaker er op dat “alle hoger onderwijsinstellingen een profileringsfonds hebben dat bedoeld is om studenten die studievertraging oplopen vanwege persoonlijke omstandigheden (o.a. een chronische ziekte, handicap of zwangerschap) en daardoor hun termijnen voor een beurs overschrijden, financieel te ondersteunen.”

Een andere zorg van de studerende moeders is dat door de scholingsplicht zij gedwongen worden een studieschuld aan te gaan. Bovendien vindt deze stichting dat deze moeders een ‘hogere prijs’ moeten betalen voor onderwijs. Als deze moeders door de onvoldoende voorzieningen in het onderwijs langer doen over hun studie of er sprake is van uitval moet de eenoudertoeslag ook worden terugbetaald.

Te rechtvaardigen feit

Dat deze jonge moeders meer moeten lenen erkent de minister. “Dat moeders met scholingsplicht meer moeten lenen vanwege het onderhoud van (een) kind(eren) is inderdaad een feit, maar wel een te rechtvaardigen feit.” Bussemaker stelt de moeders gerust door er op te wijzen dat de eenoudertoeslag en de studiefinanciering onder gunstige voorwaarden kan worden terugbetaald.

“De eenoudertoeslag is onderdeel van de prestatiebeurs en moet worden terugbetaald wanneer langer over de studie wordt gedaan of bij uitval. Maar mocht dat het geval zijn, dan kunnen die schulden onder een soepel regime worden terugbetaald, i.e. tegen een lage rente en er wordt bovendien rekening gehouden met de draagkracht van de oud-student. Naast soepele  terugbetalingsvoorwaarden, waardoor alle studenten niet méér hoeven terug te betalen dan voor hen mogelijk is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK