Een echte primeur

Nieuws | de redactie
13 oktober 2014 | “Hij is de founding father van heel zijn vakgebied en daar verdien je zeker de Nobelprijs voor!” Sylvester Eijffinger reageert enthousiast op de bekroning van Jean Tirole, die hij vanuit gezamenlijke activiteiten en bezoeken in de USA en Toulouse kent.

Met zijn vroeg gestorven collega Jean Jacques Laffont heeft Tirole het terrein van ‘industrial organisation’ binnen de economie zowel fundamenteel-theoretisch als analytisch als eerste in kaart gebracht en in vele publicatie uitgediept. “Zijn boek met diezelfde titel is echt het klassieke werk, dat in alle opleidingen op dit terrein wordt gebruikt. Dat heeft hij met Laffont opgezet en als deze niet vroeg was gestorven, dan hadden ze deze Nobelprijs zonder twijfel samen gekregen,” zegt UvT-hoogleraar Eijffinger.

Toulouse, Harvard en MIT

“Ik ken hem langs twee, eigenlijk drie kanalen. Wij hebben als universiteit hier in Tilburg al lang een programma van uitwisselingen van docenten en onderzoekers met de top van de economiefaculteiten in Europa. Daarin werken we ook met zijn instituut in Toulouse samen. Hij was bovendien voorzitter van de European Economic Association en in dat verband kwamen wij elkaar ook tegen.”

“Het meest echter ontmoetten wij elkaar als hij aan MIT als een van de zeer weinige gasthoogleraren actief was en ik aan Harvard bezig was of bij MIT langs kwam. Zeker in de gezamenlijke activiteiten van de twee universiteiten was hij een regelmatige bezoeker en leverde belangrijke bijdragen. Zijn werk is namelijk echt heel fundamenteel van belang. Heel dit vakgebied rond ‘market power’, regulering van bedrijven, het tegengaan van misbruik van monopolieposities en het competitiebeleid heeft Jean Tirole gestart.”

Daarmee is de Nobel voor Tirole iets bijzonders te noemen, onderstreept Eijffinger. “Een echte primeur is dit. Hij heeft die discipline van ‘industrial organisation’ als het ware gemaakt en deze Nobelprijs is de allereerste in de geschiedenis die daarvoor wordt uitgereikt. Heel verdiend, dat is het zeker.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK