Kleine HO-steden scoren best

Nieuws | de redactie
31 oktober 2014 | Onderzoek naar de plussen en minnen van zeer grote kennishubs laat zien, dat megasteden minder wetenschappelijke artikelen produceren dan verwacht op basis van hun omvang. Middelgrote steden als Amsterdam en Rotterdam scoren, maar bij bètatech zijn kleine centra als 3TU in het nadeel.

Grote steden zijn productiever, zowel positief (innovatie) als negatief (criminaliteit). Dat geldt ook voor de wetenschap, maar de patronen zijn complex., stellen dr. Gaston Heimeriks van de Universiteit Utrecht en collega’s. De resultaten verschenen op 29 oktober in PLoS-ONE.

Schaalwetten

Er zijn veel verschijnselen die schalen met het aantal inwoners van een stad. Als de grootte van de stad toeneemt, neemt bijvoorbeeld de welvaart met 15 procent meer toe dan evenredig, en octrooien zelfs met 27 procent. “Die opvallende patronen noemen we schaalwetten”, zegt dr. Gaston Heimeriks, UU-onderzoeker innovatiewetenschap.

“Aan de hand van deze wetten is het verleidelijk om individuele steden te beoordelen op basis van de verwachte prestaties gezien de grootte van de stad. Er wordt zelfs aangevoerd dat schaalwetten kunnen bijdragen aan een nieuwe wetenschap van stadsplanning.”

Kleine HO-steden scoren

Heimeriks toont samen met collega’s prof. dr. Koen Frenken (Universiteit Utrecht) en dr. Onder Nomaler (Technische universiteit Eindhoven) aan dat de schaalwet niet opgaat voor wetenschappelijke kennis. “Uit gegevens over de wetenschappelijke output van Amerikaanse steden bleek dat het aantal wetenschappelijke publicaties per persoon inderdaad toeneemt met grootte van de stad en het percentage zelfs die van octrooien overtreft”, vertelt Heimeriks.

“Maar veel middelgrote steden publiceren minder dan we met de schaalwet verwachtten, terwijl kleine universiteitssteden veel beter presteren dan verwacht. In de allergrootste steden lagen de waarden van de schaalwet opvallend laag. Dat maakt grote steden relatief onaantrekkelijke locaties voor wetenschappelijk onderzoek. Zo presteren New York, LA, en Chicago veel minder goed dan de schaalwet zou voorspellen. Dit duidt erop dat de kosten van levensonderhoud in megasteden niet opwegen tegen de voordelen die zulke grote steden zouden kunnen bieden.”

Bèta profiteert juist van grote schaal

Ook het verschil tussen wetenschappelijke disciplines is groot. Sommige disciplines (zoals geesteswetenschappen en diergeneeskunde) vertonen lage schaalwaarden, terwijl andere disciplines wel heel gevoelig zijn voor schaalvergroting, met name in de levenswetenschappen en techniek. Dat is een opmerkelijke boodschap voor de 3TU die nu juist in kleine steden gevestigd zijn.

“Onderzoek op deze gebieden vindt bij voorkeur plaats in de grotere steden, daarbij profiterend van de aanwezigheid van de patiënten en bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek”, zegt Heimeriks.

Download de publicatie ‘On Scaling of Scientific Knowledge Production in U.S. Metropolitan Areas’ hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK